Safranbolu Belediyesi

OCAK 2019 MECLİS GÜNDEMi

2020-06-15

 

Belediye Meclisi, 02/01/2019 Çarşamba günü saat 16.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si ve 45.maddeye 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya göre Belediye Encümeninin memur üyeleri ile Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır. 

GÜNDEM MADDELERİ 1-Planevi Şehr. Planlama Org. Taah. Tic. İth ve İhrct.Ltd.Şti tarafından hazırlanan Çarşı Bölgesi 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının incelenmesi konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.) 2-Halk Günü Toplantılarında vatandaşlarımız tarafından dile getirilen, Yukarı Çiftlik Köyüne içme ve kullanma suyu verilmesi taleplerinin görüşülmesi. (Plan ve Bü.Kom.) 3-İlçemiz Yeni Mahalle 604 ada 71 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 3,85 m2 yüzölçümlü 604 ada 120 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. 4-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 22 ada 19 parsel malikinin, aynı imar adasında bulunan Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 2.98 m2 yüzölçümlü 22 ada 38 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. 5-Zabıta ve İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan personellerin 2019 yılı fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi. 6-5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden kurumumuzda çalıştırılacak sözleşmeli personellerin 2019 yılı net ücretlerinin görüşülmesi. 7-Belediye Meclisimizce Koruma Bölge Kuruluna önerilen Çeşme Mahallesi 496 ada 1 parsel de trafo alanı önerisi Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmuş olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planının onaylanması konusunun görüşülmesi. 8-Belediye Meclisimizce Koruma Bölge Kuruluna önerilen Bağlarbaşı Mahallesi 56 ada 30 parsel de trafo alanı önerisi Koruma Bölge Kurulunca uygun bulunmuş olup, söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planının onaylanması konusunun görüşülmesi. 9-Tip İmar Yönetmeliğinde yer alan yapılarda kademe yapılmasına yönelik Belediyemizce plan notu oluşturulması talebinin görüşülmesi. 10-Emek Mahallesi 594 ada 1 parsel, İsmetpaşa mahallesi 138 ada 3 parsel, Emek Mahallesi 20 ada 79 parselde ıslah imar planı yapılması konusunun görüşülmesi. 11-Belediyemize 3 adet 13 m3 çöp kamyonu, 1 adet 8 m3 çöp kamyonu ve 1 adet damperli açık araç satın alınması konusunun görüşülmesi. 12-26/12/2018 gün ve 30637 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücret yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile ilgili yeni ücret tarifesinin görüşülmesi. 13-Denetim Komisyonu Üye seçimi.