SAFRANBOLU BELEDİYE 2023 MART AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

2023-02-24

Belediye Meclisi 01.03.2023 Çarşamba günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEM MADDELERİ

1-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.(İmar Kom.)

2-26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7433 sayılı Devlet Memuru Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'nun 6'ncı maddesi gereği sözleşmeli personelin çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanma işlemlerine esas olmak üzere;
        -Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 350 ve 379 Kadro Numaralı 8. Dereceli 2 (iki) adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 5. Dereceli 2 (iki) adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi,
        -Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 374 Kadro Numaralı 3. Dereceli 1 (bir) adet Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 6. Dereceli 1(bir) adet Şehir Plancısı kadrosunun ihdas edilmesi,
        -Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 349, 373 ve 400 Kadro Numaralı 8. Dereceli 3 (üç) adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 5. Dereceli 3 (üç) adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi,
        -Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 352 Kadro Numaralı 8. Dereceli 1 (bir) adet Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 5. Dereceli 1(bir) adet Peyzaj Mimarı kadrosunun ihdas edilmesi,
        -Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 334 Kadro Numaralı 9. Dereceli 1 (bir) adet Ekonomist kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 6. Dereceli 1(bir) adet Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi,
        -Sağlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 311 Kadro Numaralı 9. Dereceli 1 (bir) adet Biyolog kadrosunun iptal edilerek, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 5. Dereceli 1(bir) adet Biyolog kadrosunun ihdas edilmesi konularının görüşülmesi.

3-Safranbolu ilçe merkezi cadde ve sokaklarında uygulanan ücretli yol kenarı otopark işletmesi tarife ücretlerinde düzenleme yapılması ile ilgili talebingörüşülmesi.

4-06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen deprem sebebiyle mağdur olup, ilçemize ikamet etmek için gelen ve su abonesi olmak isteyen depremzedelerden, su aboneliği için alınan ücretlerin ( su depozito ücreti, plaka ve basılı evrak, su katkı payı, su tesisat muayene ve su verme ücretlerinin)alınmaması konusunun görüşülmesi.

5- Belediye Başkanlığımız banka hesaplarına, deprem bölgesinde kullanılmak üzere yatırılan (14 adet bağış)41.600,00.-TL tutarındaki şartlı bağışların kabulü konusunun görüşülmesi.

6-Belediye Başkanlığımız banka hesabına, Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevi için Yeşilyurt Demir Çelik ve Ticaret A.Ş tarafından yatırılan 831.260,00.-TL tutarındaki şartlı bağışın kabulü konusunun görüşülmesi.

7-Belediye Meclisimizin 10/10/2022 tarihli ve 246 sayılı kararı ile İşletme Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınmasına karar verilen 1 (bir) adet 0-10 yaş arası halk otobüsü için 4.800.000,00.-TL’ye kadar kredi kullanılması ve borçlanılması, bu konudaki iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve faiz hariç olmak üzere araç alımında, yatırım ve cari harcamalarda, gayrı nakdi kredi işlemlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından teminat mektubu alınması konusunun görüşülmesi.

8-Dünya Mühendislik Doğalgaz Proje İnş.Tic.Ltd.Şti’nin, ilçemiz Aşağıdana Köyü Doruk Tarla mevkii tapuda 133 ada 28 parselde bulunan taşınmazlarına yapacakları 17 blok yapının içmesuyu ihtiyacının Karabük İl Özel İdaresi tarafından karşılanamayacağı bildirildiği için içmesuyuihtiyacının şehir şebekemizden karşılanması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzün yazısındaki talepleriningörüşülmesi.

9-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 611 ada 27 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 58.63 m2 yüzölçümlü 611 ada 35 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

10-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapuda 156 ada 35 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 183.99 m2 yüzölçümlü 156 ada 49 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

11-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapuda 156 ada 37 parselde kayıtlı taşınmaz malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 314.75 m2 yüzölçümlü 156 ada 50 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

12-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 36 parselde kayıtlı taşınmazın zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.

13-Sayısal fotogrametrik halihazır harita, ilave+revizyonNazım ve uygulama imar planı, imar planlarına esas jeolojik jeoteknik mikrobölgeleme etüt, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi kapsamında geri dönüşüm ve yeniden imar uygulaması düzenlenmesi danışmanlık hizmet alım işi kapsamında idaremize teslim edilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave+revizyon imar planlarının görüşülmesi.