SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2020 YILI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

2020-09-26

Belediye Meclisi, 01.10.2020 Perşembe günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

1-Yeni Mahalle 604 ada 71 ve 102 parsel nolu taşınmazlara ilişkin uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-İlçemiz Barış Mahallesi tapuda 109 ada 6 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması ya da trampa edilmesi talebi konusunun görüşülmesi. ( İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

3-Perşembe günleri kurulan Halk pazarından ilçemizin muhtelif yerlerine servis kaldırılması ve ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

4-İlçemiz Emek Mahallesi 593 ada 77 parselin kamulaştırılması talebi konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

5-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde yapılacak aktiviteler için salonların kiralama ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

6-İlçemiz İnönü Mahallesi tapuda 506 ada 10 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 82,98 m2 yüzölçümlü 506 ada 13 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. ( İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

7-İlçemiz İnönü Mahallesi tapuda 506 ada 6 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 85,63 m2 yüzölçümlü 506 ada 12 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. ( İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

8-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 50 ada 92 parsel malikinin taşınmazına servis sağlayan yolun açık olmaması sebebiyle kamulaştırma talebi. (Kamulaştırma bedelini, rayicini geçmemek kaydıyla karşılama talebi bulunmaktadır) ( İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

9-Milli Mücadele kahramanlarımızdan Reşat ÇİĞİLTEPE adının, ilçemizde herhangi bir cadde ya da sokağa “Miralay Reşat ÇİĞİLTEPE” olarak verilmesi talebinin görüşülmesi. (Kültür ve Turizm Kom.)

10-5 adet 9.dereceli Zabıta memuru kadrosu ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

11-Boş bulunan 9 adet 11.dereceli İtfaiye eri kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 6.dereceli, 2 adet 9.dereceli, 6 adet 10.dereceli İtfaiye eri kadrosu ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

12-03.03.2017 tarihli ve 35 sayılı Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

13-19.11.2014 tarihli ve 169 sayılı Belediye Meclis kararı ile yürürlüğe giren Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliğinin revize edilmesi konusunun görüşülmesi. ( İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

14-İlçemiz Camikebir Mahallesi 411 ada 7 ve 8 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait 411 ada 9 parsel nolu taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. ( İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

15-Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin talebi ile Belediyemiz mülkiyetine ait münferit parsellerin kamulaştırılmasına yönelik olarak alınan 01.07.2020 tarihli ve 84 sayılı meclis kararımızdaki taşınmaz bilgilerinin talep edilen parsellerle uyuşmadığı ve bu sebeple meclis kararının yenilenmesi talebinin görüşülmesi.

16-Aslanlar (Sakem) Sosyal Tesisinin üst katında yapılacak olan etkinliklerde (düğün, nişan, kına v.b.) salon kirası için fiyat belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

17-Belediyemizde İşletme Müdürlüğünün kurulması ve 1.derece İşletme Müdürü kadrosunun oluşturulması konusunun görüşülmesi.

18-II.Birlik Sitesi Yöneticisi Cavit KESGİNCİ’nin sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

19-Belediye Meclis Üyesi Saim TİRYAKİ’nin, İlçemiz Kirkille Mahallesi Karaman Çukuru Sokak’tan TOKİ konutlarına giden 15 metre genişliğindeki imar yoluna “Türkiye Emekliler Caddesi” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.

20-Belediyemiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinden hibe araç temin edilmesi konusunun görüşülmesi.

21-Belediyemiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi hizmetinde kullanılmakta olan 78 SB 198 plakalı aracın kamu yararı gözetilerek aracın tamir ve bakımının maliyetinin yüksek olmasından dolayı, 2886 sayılı kanun kapsamında satışının yapılması konusunun görüşülmesi.

22-Belediyemiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden Hayvan Ambulansı (HAYBULANS) alınması konusunun görüşülmesi.

23-İlçemiz Esentepe Mahallesi 199 ada 3 parselde imar planında tercihli ticaret/konut alanı olarak önerilmesine mukabil 199 ada 3 parseldeki tercihli ticaret/konut’tan vazgeçilerek konut fonksiyonu olarak 3 ve 4 parsellerin birleştirilmesi (tevhidi) talebinin görüşülmesi.

24-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 667 (69) ada 47 parselin imar planında çocuk bahçesi olarak önerildiği şekli ile kamulaştırılması, aksi halde imar planı değişikliği yapılarak taraflarına verilmesi talebinin görüşülmesi.

25-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 36 parselde zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.

26-İlçemiz Kirkille Mahallesi 237 ada 2 parselin imar planındaki park alanı durumundan çıkarılması talebinin görüşülmesi.

27-İlçemiz Esentepe Mahallesi 132 ada 14 parselde zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.

28-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 138 ada 79 ve 80 parsellerin Tarımsal Niteliği Korunacak Alan fonksiyonunun değiştirilmesi talebinin görüşülmesi. 

29-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.