SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

2021-02-26

Belediye Meclisi, 02.03.2021 Salı günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

GÜNDEM MADDELERİ

1-Safranbolu Belediyesi sınırları ve mücavir alan içerisinde, hurda ayrıştırma, depolama ve hurda alım satımının yasaklanması ve söz konusu işyerlerinin Belediye sınırları ve mücavir alan dışına çıkarılması konusunun görüşülmesi.(Çevre ve Sağlık Kom.)

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 652 ada 6 parselde kayıtlı taşınmazın zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.(İmar Kom.)

3-İlçemiz İnönü (Atatürk) Mahallesi 181 ada 3 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 3.01 m2 yüzölçümlü 181 ada 29 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

4-Belediyemiz yetki sınırları içinde yapılacak yapılarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen parsel büyüklüğünden küçük parsellere ilişkin yağmur sularının toplanarak kullanılması konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

5-Safranbolu Belediyesi sınırları içerisindeki yollarda can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla EDS projesi kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-16’ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi, bahse konu işin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve/veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde EDS sisteminin kurulması ve 10 (on) yıl süreye kadar işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. .(Plan ve Büt.Kom.)

6-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 151 ada 2 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 10,69 m2 yüzölçümlü 151 ada 8 parsel ve 3,56 m2 yüzölçümlü 151 ada 9 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

7-İlçemiz Çavuş Mahallesi 328 ada 9 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 4,66 m2 yüzölçümlü 328 ada 16 parsel ve 1,43 m2 yüzölçümlü 328 ada 17 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

8-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 1603 ada 37 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 49,44 m2 yüzölçümlü 1603 ada 41 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

9-İlçemiz Musalla Mahallesi 869 ada 1 parsel numaralı mezarlık alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlılığını ortadan kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.

10-İlçemiz Esentepe (Tokatlı) Mahallesi 104 ada 48 parsel numaralı taşınmaz malikinin taşınmazından geçen imar yollarının iptali ve taşınmazın aynı yüzölçümünde bırakılması talebinin görüşülmesi.

11-İlçemiz Esentepe Mahallesi 224 ada 6 parselde zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.

12-Denizli ili Merkezefendi ilçesi ile kardeş kent ilişkisi kurulması konusunun görüşülmesi.

13-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarihli ve 2020/27 sayılı genelgesi bağlamında Belediye kiracılarının kiralarında indirim yapılması konusunun görüşülmesi.

14-Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığı girişindeki boş alanın otopark olarak ücretlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

15-İlçemizde 2021 yılı içerisinde Başkent EDAŞ tarafından yapılacak olan AG+OG (YG) yer altı hattı elektrik dağıtım şebekeleri ile ilgili kazı çalışmalarında koordinasyon sağlanması amacıyla protokol imzalanması ve protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.