SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI EKİM AYI GÜNDEM MADDELERİ

2021-10-01

Belediye Meclisi 06.10.2021 Çarşamba günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI EKİM AYI

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-Safranbolu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 675 ada 38 parsel numaralı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine eğitim binası yapmak amacıyla tarafları adına bedelsiz olarak tapu devri yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

2-İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 40 parsel numaralı Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlanmasına engel teşkil eden kısıtlılığı kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Akçasu Mahallesi tapuda 947 ada 2 ve 3 parsel, 948 ada 1 ve 2 parsel, 949 ada 1 parsel ve 951 ada 1 ve 2 parsel maliklerinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan 2.932,1 m2 yüzölçümlü 947 ada 1 parseli satın alma taleplerinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

4-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 1659 ada 40 parsel malikinin, parsele komşu olmayan ihdasa konu yaklaşık 175 m2 alanı satın alma talebinin ve bu konu hakkında alınan 07.01.2011 tarihli ve 89 sayılı Belediye Meclis Kararının görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

5-İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 178 ada 42 parsel malikinin Koruma Amaçlı İmar Planında “İlköğretim Tesis Alanı” olarak önerilen alanın “Ticaret Alanı” olarak Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.(Başvuruda plan teklifi bulunmamaktadır) (İmar Kom.)

6-İlçemiz Sadri Artuç Caddesi ve üzerinde bulunan binaların görüntü kirliliğine sebebiyet veren tüm unsurlarının kent estetiğine uygun hale getirilmesi yönünde konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.12.2014 tarihli ve 17576483/06.02/16212 sayılı genelgesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesinin 14.fıkrası doğrultusunda görüşülmesi. (Kül.Tur.Çevre Kom.)

7-İlan ve Reklam Vergisi Yönetmeliğinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

8-Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün İlçemiz Yeni Mahalle 1507 ada 4 parselde Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesine ait plan değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

9-Kurumumuzda en çok üyeye sahip yetkili memur sendikası Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasının (Tüm Bel-Sen) Belediyemiz ile Toplu Sözleşme yapma talebinin görüşülmesi.

10-İlçemiz Emek Mahallesi 593 ada 11 parselde kayıtlı taşınmazın zemin katında ticari kullanım izni talebinin görüşülmesi.

11-İlçemiz Yeni Mahalle 609 ada 124 parselde kayıtlı yaklaşık 431 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 05.05.2008 yılında askıya çıkan imar planında Park Alanı olarak planlandığı, askı sürecinde imar planına itiraz edildiği, konu ile ilgili meclis kararı alındığı, alınan meclis kararına istinaden bahse konu alanın iskân alanı olarak tescil edilmesi talebinin 04.07.2008 tarihli ve 173 numaralı meclis kararı doğrultusunda görüşülmesi.

12-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Asırlık Sokak, Engin Sokak, Evim Sokak, Sönmez Sokakların bulunduğu mevkide Sancakoba Villaları ve Dilek Sokak’tan numarataj alan bazı müstakil evleri kapsayan alanda mahalle sınırı değişikliği istenilmiş olup, bahse konu alanın Bağlarbaşı Mahallesi sınırından çıkartılarak Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi sınırları içerisine dâhil edilmesi talebinin görüşülmesi.