SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI EYLÜL AYI GÜNDEM MADDELERİ

2021-08-27

 

Belediye Meclisi 02.09.2021 Perşembe günü saat 18.30′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usûllerle belde halkına duyurulur.” hükmü gereğince Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi üst katında bulunan Düğün Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI EYLÜL AYI

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-İlçemiz Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığına hayrat çeşme yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-Safranbolu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 675 ada 38 parsel numaralı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine eğitim binası yapmak amacıyla tarafları adına bedelsiz olarak tapu devri yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 40 parsel numaralı Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlanmasına engel teşkil eden kısıtlılığı kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

4-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının oda kaydı bulunan servis esnaflarının 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ait servis ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

5-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1606 ada 6 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 3,72 m2 yüzölçümlü 1606 ada 13 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

6-İlçemiz Akçasu Mahallesi tapuda 947 ada 2 ve 3 parsel, 948 ada 1 ve 2 parsel, 949 ada 1 parsel ve 951 ada 1 ve 2 parsel maliklerinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan 2.932,1 m2 yüzölçümlü 947 ada 1 parseli satın alma taleplerinin görüşülmesi.

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 1659 ada 40 parsel malikinin, parsele komşu olmayan ihdasa konu yaklaşık 175 m2 alanı satın alma talebinin ve bu konu hakkında alınan 07.01.2011 tarihli ve 89 sayılı Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.

8-İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 178 ada 42 parsel malikinin Koruma Amaçlı İmar Planında “İlköğretim Tesis Alanı” olarak önerilen alanın “Ticaret Alanı” olarak Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.(Başvuruda plan teklifi bulunmamaktadır)

9-İlçemiz Sadri Artuç Caddesi ve üzerinde bulunan binaların görüntü kirliliğine sebebiyet veren tüm unsurlarının kent estetiğine uygun hale getirilmesi yönünde konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.12.2014 tarihli ve 17576483/06.02/16212 sayılı genelgesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesinin 14.fıkrası doğrultusunda görüşülmesi.

10-İlan ve Reklam Vergisi Yönetmeliğinin görüşülmesi.

11-Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.