SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI KASIM AYI GÜNDEM MADDELERİ

2021-10-28

Belediye Meclisi 02.11.2021 Salı günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2021 YILI KASIM AYI

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-Safranbolu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 675 ada 38 parsel numaralı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine eğitim binası yapmak amacıyla tarafları adına bedelsiz olarak tapu devri yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

2-İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 40 parsel numaralı Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlanmasına engel teşkil eden kısıtlılığı kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 1659 ada 40 parsel malikinin, parsele komşu olmayan ihdasa konu yaklaşık 175 m2 alanı satın alma talebinin ve bu konu hakkında alınan 07.01.2011 tarihli ve 89 sayılı Belediye Meclis Kararının görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

4-İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 178 ada 42 parsel malikinin Koruma Amaçlı İmar Planında “İlköğretim Tesis Alanı” olarak önerilen alanın “Ticaret Alanı” olarak Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.(Başvuruda plan teklifi bulunmamaktadır) (İmar Kom.)

5-Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün İlçemiz Yeni Mahalle 1507 ada 4 parselde Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesine ait plan değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

6-İlçemiz Emek Mahallesi 593 ada 11 parselde kayıtlı taşınmazın zemin katında ticari kullanım izni talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Asırlık Sokak, Engin Sokak, Evim Sokak, Sönmez Sokakların bulunduğu mevkide Sancakoba Villaları ve Dilek Sokak’tan numarataj alan bazı müstakil evleri kapsayan alanda mahalle sınırı değişikliği istenilmiş olup, bahse konu alanın Bağlarbaşı Mahallesi sınırından çıkartılarak Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi sınırları içerisine dâhil edilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

8-İlçemiz Esentepe Mahallesinde bulunan Hızar Caddesi isminin değiştirilerek merhum Milliyetçi Hareket Partisi Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros TUNÇ isminin verilmesi teklifinin görüşülmesi.(Kül.Tur.Çev.Kom.)

9-Kurumumuzda en çok üyeye sahip yetkili memur sendikası Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasının (Tüm Bel-Sen) Belediyemiz ile Toplu Sözleşme yapma talebinin görüşülmesi.(5393 sayılı Belediye Kanununun 22.maddesine istinaden meclise iade edilen karar)

10-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.

11-2022 Mali Yılı Performans programının görüşülmesi.

12-2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2023, 2024 yılları Gelir ve Gider Tahminleri ile 2022 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

13-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1603 ada 17 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 6,62 m2 yüzölçümlü 1603 ada 43 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

14-İlçemiz Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Göksu Sokak ile Mektepönü Sokak arasında bulunan isimsiz yola sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

15-Belediyemiz İşletme Müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 1 adet araç alınması ve bu konuda kredi kullanımı (borçlanma) konusunun görüşülmesi.

16-Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 1 adet araç alınması ve bu konuda kredi kullanımı (borçlanma) konusunun görüşülmesi.