SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI AĞUSTOS AYI

2022-08-01

Belediye Meclisi 05.08.2022 Cuma günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI AĞUSTOS AYI

GÜNDEM MADDELERİ

1-“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulması ve 4.dereceli “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü”kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

 

2-Belediye Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan memur ve sözleşmeli personelin performans ölçütlerinin belirlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi amacıyla tanzim edilen “Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

 

3-İlçemiz Atatürk Mahallesi 1694 ada 61 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işleminin beş yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

 

4-23.06.2022 tarihinde vefat eden ilçemizin yetiştirdiği değerli araştırmacı-yazar Aytekin AYTEKİN’in isminin, tesis, cadde veya sokağa verilmesi konusunun görüşülmesi.(Kül.Tur.Çev.Kom.)

 

5-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.

 

6-2022 yılındaki genel fiyat artışlarının (akaryakıt, işçilik, sarf malzemeler v.b) içme suyunun metreküp başına düşen üretim maliyetlerinde de artışa neden olduğundan dolayı, su ücret tarifesinin yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

7-07 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzereİtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

 

8-07 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzereZabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

 

9-İtfaiye Müdürlüğümüz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere açık kasa kamyonet alımı konusunun görüşülmesi.

 

10-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, 2022-2023 yılı eğitim-öğretim yılında servis ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

 

11-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.