SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI ARALIK AYI GÜNDEM MADDELERİ

2022-11-27

 

Belediye Meclisi 01.12.2022 Perşembe günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI ARALIK AYI

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.(İmar Kom.)

2-294 kadro numaralı 6.dereceli 1 (bir) adet mühendis, 414 ve 415 kadro numaralı 8.dereceli 2 (iki) adet mühendis, 416 kadro numaralı 9.dereceli 1 (bir) adet Sağlık Memuru kadrosu karşılığı istihdam edilmesi uygun görülen toplamda 4 (dört) adet sözleşmeli personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.

3-367 Kadro Numaralı 3. Dereceli 1 (bir) adet Teknikerkadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli 1 (bir) adet Teknikerkadrosunun ihdas edilmesi,
        -406 Kadro Numaralı 4. Dereceli 1 (bir) adet Teknikerkadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Teknikerkadrosunun ihdas edilmesi,
        -402 Kadro Numaralı 2. Dereceli 1 (bir) adet İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli 1 (bir) adet İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi,
         -268 Kadro Numaralı 5. Dereceli 1 (bir) adet Arkeologkadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Arkeologkadrosunun ihdas edilmesi,
        -288 Kadro Numaralı 6. Dereceli 1 (bir) adet İmamkadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet İmamkadrosunun ihdas edilmesi,
        -403 Kadro Numaralı 4. Dereceli 1 (bir) adet Topografkadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Topograf kadrosunun ihdas edilmesi 

4-Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

5-İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 185 ada 9 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 11,03 m2 yüzölçümlü 185 ada 15 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

6-İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 1531 ada 7 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 59,90 m2 yüzölçümlü 1531 ada 31 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 222 ada 123 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 222 ada 122 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

8-İlçemiz Esentepe (Tokatlı Köyü) Mahallesi tapuda 257 ada 2 parselde kayıtlı İdari Tesis Alanı Belediye Hizmet Alanı su deposu olarak planlanan taşınmazın 3194 sayılı Kanunun 18.maddesi kapsamında uygulama yapılarak kısıtlı hale geldiği, bahse konu taşınmazın kamulaştırılması, alınan vergilerin iade edilmesi ve arsa vergisi alınmaması ile ilgili talebin görüşülmesi.

9-23-30 Aralık 2022 tarihlerinde Mahalli İdareler Derneği tarafından düzenlenen İspanya’da yerel yönetimler alanında işbirliği geliştirmek üzere şehircilik, belediyecilik alt yapı konularını içeren inceleme araştırma yapmak üzere görevli olarak Belediye Meclis Üyesi ve Başkan YardımcısıHalil BAKKAL’ın görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

10-7-9 Aralık 2022 tarihlerinde kardeş kentimiz Makedonya’nın Ohri şehrinde “Ohri Aziz Clement Günü” kutlamaları için gelen davete istinaden Belediyemizce katılım sağlanması konusunun görüşülmesi.