SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI EKİM AYI GÜNDEM MADDELERİ

2022-09-30

Belediye Meclisi 03.10.2022 Pazartesi günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI EKİM AYI

GÜNDEM MADDELERİ

1-Belediye Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan memur ve sözleşmeli personelin performans ölçütlerinin belirlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi amacıyla tanzim edilen “Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

2-İlçemiz Atatürk Mahallesi 1694 ada 61 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işleminin beş yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

3-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.(İmar Kom.)

4-5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı yapmış ve 27.12.2020 tarihinde vefat eden merhum İbrahim AYHAN’ın isminin uygun görülecek bir parka ya da  sokağa verilmesi talebi konusunun görüşülmesi.(Kül.Tur.Çev.Kom.)

5-Sayısal fotogrametrik halihazır harita, ilave+revizyon Nazım ve uygulama imar planı, imar planlarına esas jeolojik jeoteknik mikrobölgeleme etüt, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi kapsamında geri dönüşüm ve yeniden imar uygulaması düzenlenmesi danışmanlık hizmet alım işi kapsamında idaremize teslim edilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave+revizyon imar planlarının görüşülmesi. (İmar Kom.)

6-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1606 ada 4 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 39,04 m2 yüzölçümlü 1606 ada 15 parseli satın alma talebi konusunun görüşülmesi.

7-İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 593 ada 15 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 63,01 m2 yüzölçümlü 593 ada 341 parseli satın alma talebi konusunun görüşülmesi.

8-İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 1534 ada 8 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 33,18 m2 yüzölçümlü 1534 ada 181 parseli satın alma talebi konusunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklar Caddesi ile Aslanlar Caddesi arasında kalan Şirintepe Villaları altındaki isimsiz yola sokak ismi verilmesi ile ilgili talebin görüşülmesi.

10-Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesi gereği, bütçede tertibi bulunduğu halde, inşaat maliyetlerindeki aşırı fiyat artışlarından dolayı ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan, ödenek ihtiyacı olan bütçe tertibine ek ödenek verilmesi konusunun görüşülmesi.     

11- İşletme Müdürlüğü Ulaşım birimi otobüs kiralama ücretlerinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

            12- Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi alan kiralama saat ve fiyat tarifesinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

13- Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde icra edilen etkinliklerde kafe break sunumu yapılması ve fiyatın belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

14-100 gr ambalajlı kıtır satışı yapılması ve fiyatın belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

15-Tüm tesislerde satışı yapılmak üzere şişe cam su çeşitlerinin eklenmesi ve fiyatlandırılması konusunun görüşülmesi.

16- Safran satışı yapılması ve fiyatının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

17-Ulaşım biriminde kullanılmak üzere 1 adet halk otobüsü alımı konusunun görüşülmesi.

18-İşletme Müdürlüğümüz bünyesindeki tesis ve diğer hizmetlerde satışı yapılan yiyecek, içecek kalemlerinden bazılarının, artan piyasa koşulları neticesinde girdi maliyetlerinde yükseliş meydana gelmesi sebebiyle ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi ve yeni ürünlerin eklenmesi konusunun görüşülmesi.