SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI EYLÜL AYI GÜNDEM MADDELERİ

2022-08-26

Belediye Meclisi 01.09.2022 Perşembe günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI EYLÜL AYI

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü” kurulması ve 4.dereceli “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü”kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

2-Belediye Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan memur ve sözleşmeli personelin performans ölçütlerinin belirlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi amacıyla tanzim edilen “Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmelik Taslağı”nın görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

3-İlçemiz Atatürk Mahallesi 1694 ada 61 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma işleminin beş yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

4-23.06.2022 tarihinde vefat eden ilçemizin yetiştirdiği değerli araştırmacı-yazar Aytekin AYTEKİN’in isminin, tesis, cadde veya sokağa verilmesi konusunun görüşülmesi.(Kül.Tur.Çev.Kom.)

5-07 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzereİtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

6-07 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzereZabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

7-İtfaiye Müdürlüğümüz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere açık kasa kamyonet alımı konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

8-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, 2022-2023 yılı eğitim-öğretim yılında servis ücretlerinin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

9-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.(İmar Kom.)

10-Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğünün 1616 ada 64 nolu parselinin kamulaştırılması veya resmi kurum alanı olarak revize edilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

11-Belediyemiz bünyesinde açılacak olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı  Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevine ait fiyatlandırmaların belirlenmesi; belediye personelinin, belediye meclis üyelerinin, şehit gazi ve dezavantajlı ailelerin yararlanması için belirlenecek olan fiyat üzerinden indirime tabi olup olunmayacağı konusunun görüşülmesi.

12-2022 yılındaki genel inşaat maliyetlerindeki aşırı fiyat artışlarından dolayı, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün yapmayı planladığı “Kapalı Otopark Yapım İşi” ile ilgili müdürlük bünyesindeki Diğer Taşınmaz Yapım Bakım ve Onarım Giderleri bütçe tertibine 21.000.000,00.-TL  eködenek aktarılması talebinin görüşülmesi.

13- Bostanbükü Köyü Muhtarlığının, Belediye Meclisinin 07.07.2022 tarihli ve 171 nolu kararı ile  güncellenen su ücretinin yeniden değerlendirilmesi ve geçmiş aylarla ilgili fark ödemesi talebinin görüşülmesi.

14-Belediye Meclisimizin 07.07.2022 tarihli ve 172 sayılı kararı ile onaylanan, 22.08.2022 tarihinde askı süreci tamamlanan Bağlarbaşı Mahallesi 1674 ada 48 ve 63 parsellerde kayıtlı, meri imar planında Sağlık Tesis Alanı olarak planlanmış alanın düzenlenerek Sağlık Tesis Alanı ve Aile Sağlığı Merkezi(ASM) kullanımlarına dönüştürülmesini kapsayan imar planı değişikliğine Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü’nün itirazı konusunun görüşülmesi.

15-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 726 ada 47 parsel malikinin (vekilinin) belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasenkazanılan 726 ada 50 parseli (120,55m2) satın alma talebinin görüşülmesi.