SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI MART AYI GÜNDEM MADDELERİ

2022-02-25

 

Belediye Meclisi 01.03.2022 Salı günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI MART AYI

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-Karabük Valiliğince, nüfus hizmetleri kanunu gereği adres standardına uygun şekilde adres bileşenlerinin oluşturulması, Ulusal Veri Tabanının güncelliğinin, sürekliliğinin sağlanması amacıyla güncel adres bilgisine uygun olarak levhalama işlemlerinin yürütülerek kontrolünün yapılması istenilmiş olup, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce mevcut levhaların eksiklik ve aksaklık durumu ile alakalı mahalle muhtarları ile koordineli olarak tespit çalışması yapılmış ve yapılan çalışma neticesinde Esentepe Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi ve Emek Mahallesinde isimsiz sokaklar tespit edilmiştir. Tespit edilen isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun görüşülmesi. (Kül.Tur.Çev.Kom.)

2- Ekmek satış fiyatının belirlenmesinin ve ekmek alış maliyetlerinde ekonomiden kaynaklı artış olduğu takdirde, alış maliyetinin altında satış yapılmaması için meclisin aldığı ekmek fiyatının üzerinde belirlenecek belli bir orana kadar artış/düzenleme yapması için Belediye Başkanına 31.12.2022 tarihine kadar yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3-Belediyemiz Halk Otobüslerinde bulunan araç içi Led ekranlara reklam alınması ve ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca imar planı revizyonu yaptırılan doğal sit alanlarında yapılacak plan tatbiki ve imar uygulamalarının 5 (beş) yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi.