SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI MAYIS AYI GÜNDEM MADDELERİ

2022-05-05

Belediye Meclisi 09.05.2022 Pazartesi günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI MAYIS AYI

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca imar planı revizyonu yaptırılan doğal sit alanlarında yapılacak plan tatbiki ve imar uygulamalarının 5 (beş) yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt. Kom.)

2-Kent Mobilyalarının (Reklam panoları) 5 yıla kadar kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. Kom.)

3-İlçemiz Emek Mahallesi 784 ada 297 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde bulunan ve 05.05.2008 tarihinde onaylanan revizyon imar planı ile kaldırılan yolun, Belediyemizce imar planı değişikliği yapılarak yeniden oluşturulması talebinin görüşülmesi.

4-İlçemiz Barış Mahallesi 109 ada 1 parselle ilgili talebin, yapılacak olan imar planı revizyonu kapsamındayeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. 

5-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi salonlarında yapılacak olan tiyatro, konser ve benzeri etkinlikler için bilet satışı yapılması ve tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. 

6-Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarında kullanılmak üzere 3 adet kamyonet satın alınması konusunun görüşülmesi. 

7-Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilip, İşletme Müdürlüğümüz tarafından satışı gerçekleştirilen çiçek ve fidanların mevcut fiyatlarının güncellenmesi ve yeni ürünlerin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

8-Belediye binası çay ocaklarındaki ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

9-Aslanlar Sosyal Tesis ve Restaurantında satışı yapılmak üzere sulu yemek ve meyve tabağı kalemlerinin eklenmesi ve fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

10-2021 Mali yılı Gelir, Gider Kesin Hesapları ile Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi.