SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI NİSAN AYI GÜNDEM MADDELERİ

2022-04-04

Belediye Meclisi 08.04.2022 Cuma günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI NİSAN AYI

GÜNDEM MADDELERİ

 

Meclise bilgi verilecek konu: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Md. Uyarınca hazırlanan 2021 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporunun sunumu.

 

1-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca imar planı revizyonu yaptırılan doğal sit alanlarında yapılacak plan tatbiki ve imar uygulamalarının 5 (beş) yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt. Kom.)

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi, tapuda 1630 ada 48 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 5,03 m2 yüzölçümlü 1630 ada 50 parsel numaralı taşınmazı satın alma talebi konusunun görüşülmesi.

3-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının servis ücretlerine zam talebi konusunun görüşülmesi.

4- İşletme Müdürlüğüne bağlı tesislerde satışı yapılan ürün, hizmetler ve Halk Otobüsleri ücret tarifelerinin güncellenmesi, Sosyal Tesislerde satışı yapılmak üzere yeni ürünlerin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

5-2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

6-2 adet Encümen Üyesi seçimi. (Gizli oy)

“5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği 1 yıl görev yapmak üzere”

7-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; İmar Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

8-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

9-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.