SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI OCAK AYI GÜNDEM MADDELERİ

2021-12-31

 

Belediye Meclisi 04.01.2022 Salı günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2022 YILI OCAK AYI

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-İlçemiz Emekliler Cemiyeti Derneğinin, üyeleri için Belediye hizmetlerinden indirimli (nişan, düğün ve salon kiralama) yararlandırılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

2-Safranbolu Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarihli ve 256 sayılı kararına istinaden hazırlanan “Safranbolu Belediyesi Görüntü Kirliliği ve Dış Cephe Yönetmeliği”nin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3-Safranbolu Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarihli ve 256 sayılı kararı gereği Sadri Artuç Caddesi üzerinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren unsurların ortadan kaldırılmasına ilişkin yapılan çalışma doğrultusunda uygulama usulünün değerlendirilmesi. (Kül.Tur.Çev.Kom.)

4-İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 619 ada 76 parselde kayıtlı taşınmazın konut kullanımında müstakil inşaat elverişli olmadığından dolayı bahse konu taşınmazın zemin katında ticari faaliyet yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

5-İlçemiz 15 Temmuz Mahallesi Muhtarının talebi doğrultusunda 08.01.2010 tarihli ve 20 nolu meclis kararı ile ilçemizde zincir market şubesi açılması veya yeni market açılması durumunda kullanım alanı büyüklüğünün 400 m2’den az olmama şartının görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

6-Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

7-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonuna Sadi Yaver ATAMAN isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.

8-Safranbolu Türk Halk Müziği Topluluğunun, faaliyetlerini Belediyemiz bünyesinde devam ettirme talebinin görüşülmesi.

9-Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla alımı yapılan 7 adet Isuzu marka otobüslerin trafik devir işleminin hibe (bağış) yoluyla İşletme Müdürlüğüne trafik tescilinin yapılması konusunun görüşülmesi.

10-Belediyemizde kayıtlı 78 SK 466 ve 78 SA 762 plakalı araçların EKO’ya ayrılması konusunun görüşülmesi.

11-Belediye Meclisinin 24.05.2019 tarihli ve 80 sayılı ile 05.07.2019 tarihli ve 101 sayılı kararları ile ilçemizde uygulanacak ücretli yol kenarı otopark yerleri belirlenmiş olup, ücretli yol kenarı otopark yerlerinden Atatürk Mahallesi İsmail Hakkı Özkan Sokak için daha önceden belirlenen 17 araçlık kapasitenin çoğaltılması, Sadri Artuç Caddesi Özgür Sokak (Kaymakamlık yukarısı-Beyaz Köşk yanı kavşak) ücretli yol kenarı otopark yerinin araç park sayısının az olması sebebiyle ilçemizde uygun olabilecek bir alanla değiştirilmesi ve Belediye Meclisinin 25.11.2020 tarihli ve 268 sayılı kararı ile belirlenen ücretli yol kenarı otopark tarifesinin ilk 30 dakikalık ücretsiz olan kısmının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.   

12-2022 Mali yılına ait İtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

13-2022 Mali yılına ait Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

14-5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren istihdamına devam edilmesi uygun görülen toplamda 9 (dokuz) adet sözleşmeli personele 2022 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

15-İlçemiz Emek Mahallesi 1529 ada 22 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 18,60 m2 yüzölçümlü 1529 ada 28 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

16-5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden Meclis tatil ayının belirlenmesi.

17-5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Denetim Komisyonu üye seçimi.(Gizli Oylama)