SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ 2023 YILI ŞUBAT AYI GÜNDEM MADDELERİ

2023-01-27

Belediye Meclisi 01.02.2023 Çarşamba günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.(İmar Kom.)

2-İlçemiz Esentepe (Tokatlı Köyü) Mahallesi tapuda 257 ada 2 parselde kayıtlı İdari Tesis Alanı Belediye Hizmet Alanı su deposu olarak planlanan taşınmazın 3194 sayılı Kanunun 18.maddesi kapsamında uygulama yapılarak kısıtlı hale geldiği, bahse konu taşınmazın kamulaştırılması, alınan vergilerin iade edilmesi ve arsa vergisi alınmaması ile ilgili talebin görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Çankaya parkında işletilmesi planlanmakta olan “Halkın Bakkalı”nda satışı yapılacak ürünlerin ve fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

4-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının 2022-2023 eğitim-öğretim yılında servis ücretlerine zam yapılması talebinin görüşülmesi.

5-Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi içerisinde yer alan Safran Oyun Evi ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

6-İşletme Müdürlüğü bünyesindeki tesis ve işletmelerde satılan ürünlerin fiyatlarının güncellenmesi ve yeni ürünler eklenmesi konusunun görüşülmesi.

7-İşletme Müdürlüğü bünyesindeki tesis ve işletmelerde satılan ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi ve güncellenmesinde TÜFE-ÜFE oranlarına göre Belediye Başkanına fiyat güncelleme yetkisi verilmesi konusunun görüşülmesi.

8-10.12.2022 tarihli ve 246 sayılı meclis kararında belirtilen 1 adet Halk otobüsü alımı yetkisinin, araç sayısı ve araç özellikleri bakımında güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

9-Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere sıfır KM 5 (beş) adet çöp kamyonu, 1 (bir) adet üstü açık kamyonet (Çöp Taksi) ve 1 (bir) adet Damperli Kamyon satın alınması ve bu kapsamda 11.000.000.-TL (onbirmilyontürklirası) tutarında borçlanılması konusunun görüşülmesi.

10-İller Bankasından 11.000.000.-TL (onbirmilyontürklirası)’lik faiz hariç, sıfır KM araç alımlarında, yatırım ve cari harcamalarda, gayrı nakdi kredi işlemlerinde kullanılmak üzere teminat mektubu alınması konusunun görüşülmesi.