SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEM MADDELERİ  

2021-07-30

Belediye Meclisi 03.08.2021 Salı günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİ

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanı bedelsiz alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1628 ada 7 parsel malikinin, taşınmazından geçen imar yollarının açılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3- Bulak Kanyonu üzerine yaptırılan kanyon köprünün Safranbolu Belediye sınırları içinde devam eden yol güzergâhında düzenleme yapılması teklifinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde kullanılmak üzere araç alınması konusunun görüşülmesi.

5-Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan ve İşletme Müdürlüğünün faaliyet alanları içerisinde yer alan bütçe kalemlerinin (5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeyleri arası) İşletme Müdürlüğüne aktarılması konusunun görüşülmesi.

6-Şartlı bağış konusunun görüşülmesi.

7-Resmi Tatil/Dini Bayramlarda Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması konusunun görüşülmesi.

8-Park ve Bahçeler Müdürlüğünde üretilen süs bitkisi, fidan, mantar vb. için ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

9-Hıdırlık Seyir Terasında meyve suyu ve soğuk çay satışının yapılması için karar alınması ve ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

10-Belediye personelinin Belediye hizmetlerinden indirimli yararlanması konusunun görüşülmesi.

11-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi Dibekönü Caddesi 29, 31, 33 kapı numaralı meskenlerin bulunduğu çıkmaz aralığa sokak ismi verilmesi talebinin görüşülmesi.

12-İlçemiz Atatürk Mahallesi Misak-ı Milli Parkı ve çevresini kapsayan alanda Park Alanı, Yeraltı Otoparkı ve İmar yolu kullanımlarına ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi.

13-İlçemiz Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığına hayrat çeşme yaptırmak isteyenler vatandaşlarımızın taleplerinin görüşülmesi.

14-Safranbolu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 675 ada 38 parsel numaralı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine eğitim binası yapmak amacıyla tarafları adına bedelsiz olarak tapu devri yapılması talebinin görüşülmesi.

15-İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 40 parsel numaralı Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlanmasına engel teşkil eden kısıtlılığı kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. 

16-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 20 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 6,32 m2 yüzölçümlü 558 ada 152 parsel, 4,81 m2 yüzölçümlü 558 ada 153 parsel, 4,49 m2 yüzölçümlü 558 ada 154 parsel ve 9,67 m2 yüzölçümlü 558 ada 155 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. 

17-Aslanlar Sosyal Tesislerinde hizmete sunulacak yemek çeşitleri ve fiyat listesinin görüşülmesi.

18-Yakın zamanda vefat eden emekli öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Hüseyin KARATAŞ’ın isminin, ilçemizde park, cadde ya da sokağa verilmesi konusunun görüşülmesi.

19-Bank satış fiyatlarının görüşülmesi.

20-İhtisas Komisyonu raporlarının istenilmesi halinde, ücret karşılığı verilmesi durumunda ücretinin belirlenmesi.

21-Aslanlar Sosyal Tesisinin üst katındaki düğün salonu ve Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezindeki salonların ve otoparkın kiralama süresi ve bedelinin görüşülmesi.