SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 01 HAZİRAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2021-06-10

1

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 01 HAZİRAN 2021 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 

 TOPLANTI DÖNEMİ: 01/06/2021

 BİRLEŞİM :1

 OTURUM  :1                                                                                                        SAAT: 18.00

           

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 01.06.2021 Salı günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.       

               

           Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin, manevi huzurunda yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

 

KARAR NO:158

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyesi Adem KARATAŞ’ın mazeret dilekçesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

            KARAR NO: 159

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 21.05.2021 tarihli Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 2.birleşimin kararlarının okunmuş sayılmasını ve doğruluğunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanı bedelsiz alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

 

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1628 ada 7 parsel malikinin, taşınmazından geçen imar yollarının açılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

 

3-İlçemiz Esentepe Mahallesinde Belediyemize terk edilen 132 ada üzerinde bulunan arsayı/yapı kayıt belgesi alınmış bina ve arsayı satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

           

4-İlçemiz Tokatlı (Esentepe) Mahallesi 1566 ada 1 parsel noda kayıtlı taşınmazda zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, mevcut gündeme ilave teklifler var. Bugün mevcut gündemden daha fazla ek gündem maddelerimiz var. Önce onları okuyalım dedi.

 

Kâtip Üye Nazmiye DURSUNLAR, teklifleri okumaya geçti.

KARAR NO:160

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 6 adet teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:161

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 4 adet mevcut gündeme, 6 adet teklif de eklenerek başka gündem maddesi teklifi de olmadığından, gündemin 10 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanı bedelsiz alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 1628 ada 7 parsel malikinin, taşınmazından geçen imar yollarının açılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Esentepe Mahallesinde Belediyemize terk edilen 132 ada üzerinde bulunan arsayı/yapı kayıt belgesi alınmış bina ve arsayı satın alma talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

            4-İlçemiz Tokatlı (Esentepe) Mahallesi 1566 ada 1 parsel noda kayıtlı taşınmazda zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.

5-Ülkemizde, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında topyekun çalışmalar yürütülmektedir. Bu mücadele ve dayanışma içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler doğrultusunda çeşitli faaliyet alanlarındaki işyerlerinin çalışmalarına bazı zamanlarda ara verilmiştir. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine istinaden pandemiden kapanmalar sebebiyle zarar gören esnaflarımıza Belediyemizce nakdi destek verilmesi teklifinin görüşülmesi.

6-İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 151 ada 3 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan 8.42 m2 yüzölçümlü 151 ada 10 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

7-İlçemiz Çavuş Mahallesi 337 ada 6 parsel malikinin, Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel Sit Alanında bulunan, imar yolu olarak belirlenmiş alanın yaklaşık 30 m2 yüzölçümünü satın alma talebinin görüşülmesi.

8-İlçemiz Yeni Mahalle 121 ada 1 ve 6 parselleri ve 1507 ada 164 parseli kapsayan alanda Belediye Meclisince kabul edilerek Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna onaylanmak için sunulan ve kurulca uygun bulunan İlköğretim Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı (Hayır Çarşısı), Ortaöğretim Tesis Alanı ve imar yolu kullanımlarına ilişkin plan değişikliğinin Belediyemiz Meclisince onaylanması konusunun görüşülmesi.

9-Bulak Kanyonu üzerine yaptırılan kanyon köprünün Safranbolu Belediye sınırları içinde devam eden yol güzergâhında düzenleme yapılması teklifinin görüşülmesi.

10-Belediye Meclisi tarafından Ağustos ayının meclis tatil ayı yapılması kararının, Temmuz ayına alınması teklifinin görüşülmesi.

Gündemin 1, 2 ve 3.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KARAR NO:162

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 4.maddesi: İlçemiz Tokatlı (Esentepe) Mahallesi 1566 ada 1 parsel noda kayıtlı taşınmazda zemin kat ticaret talebinin görüşülmesini, İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:163

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 5.maddesi: Ülkemizde, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında topyekun çalışmalar yürütülmektedir. Bu mücadele ve dayanışma içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler doğrultusunda çeşitli faaliyet alanlarındaki işyerlerinin çalışmalarına bazı zamanlarda ara verilmiştir. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine istinaden pandemiden kapanmalar sebebiyle zarar gören esnaflarımıza Belediyemizce nakdi destek verilmesi teklifinin görüşülmesini, Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:164

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 6.maddesi: İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 151 ada 3 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan 8.42 m2 yüzölçümlü 151 ada 10 parseli satın alma talebinin görüşülmesini, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:165

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 7.maddesi: İlçemiz Çavuş Mahallesi 337 ada 6 parsel malikinin, Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel Sit Alanında bulunan, imar yolu olarak belirlenmiş alanın yaklaşık 30 m2 yüzölçümünü satın alma talebinin görüşülmesini, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:166

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 8.maddesi: İlçemiz Yeni Mahalle 121 ada 1 ve 6 parselleri ve 1507 ada 164 parseli kapsayan alanda Belediye Meclisince kabul edilerek Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna onaylanmak için sunulan ve kurulca uygun bulunan İlköğretim Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı (Hayır Çarşısı), Ortaöğretim Tesis Alanı ve imar yolu kullanımlarına ilişkin plan değişikliğinin Belediyemiz Meclisince onaylanması konusunun görüşülmesini, İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:167

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 9.maddesi: Bulak Kanyonu üzerine yaptırılan kanyon köprünün Safranbolu Belediye sınırları içinde devam eden yol güzergâhında düzenleme yapılması teklifinin görüşülmesini, İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:168

Gündemin 10.maddesi: Belediye Meclisi tarafından Ağustos ayının meclis tatil ayı yapılması kararının, Temmuz ayına alınması teklifinin görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:169

            Gündemin 10.maddesi: Belediye Meclisi tarafından Ağustos ayının meclis tatil ayı yapılması kararının, Temmuz ayına alınması teklifinin görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, Belediye Meclisi tarafından Ağustos ayının meclis tatil ayı yapılması kararının, Temmuz ayına alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 07.06.2021 Pazartesi günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

 

           Elif KÖSE                                  Murat ÖZODABAŞ                        Nazmiye DURSUNLAR                         

         Meclis Başkanı                              Kâtip Üye                                        Kâtip Üye