SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 01 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-12-06

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 01 KASIM 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 TOPLANTI DÖNEMİ: 01/11/2022

 BİRLEŞİM :1

 OTURUM   :1                                                                                                       SAAT: 18.00

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 01.11.2022 Salı günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            Üyelerden: Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKAR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Gökçe AYDIN, Hasan Hüsnü DEMİR ve Onur VARLI’nın mazeretli katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

            Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin manevi huzurunda yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE,  Meclis Üyesi Abdullah ÜNAL’ın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi “..Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır…”  hükmüne göre rahatsızlığı sebebiyle izinli sayıldığını bildirdi.

             Kâtip Üye Murat ÖZODABAŞ,  Meclis Üyeleri Gökçe AYDIN, Hasan Hüsnü DEMİR ve Onur VARLI’nın 01.11.2022 tarihindeki Belediye Meclis birleşimi için izinli sayılmaları hususundaki mazeret dilekçelerini okudu.

KARAR NO:250

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Gökçe AYDIN, Hasan Hüsnü DEMİR ve Onur VARLI’nın mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.(İmar Kom.)

2-5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı yapmış ve 27.12.2020 tarihinde vefat eden merhum İbrahim AYHAN’ın isminin uygun görülecek bir parka ya da  sokağa verilmesi talebi konusunun görüşülmesi.(Kül.Tur.Çev.Kom.)

3-Sayısal fotogrametrik halihazır harita, ilave+revizyon Nazım ve uygulama imar planı, imar planlarına esas jeolojik jeoteknik mikrobölgeleme etüt, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi kapsamında geri dönüşüm ve yeniden imar uygulaması düzenlenmesi danışmanlık hizmet alım işi kapsamında idaremize teslim edilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave+revizyon imar planlarının görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 558 ada 125 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 12,33 m2 yüzölçümlü 558 ada 158 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

5-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, Belediye Meclisimizin 10.11.2008 tarihli ve 335 sayılı kararında belirtilen “Servis aracını devir eden servis aracı hakkı sahibinin, 2 yıl boyunca servis aracı hakkı alamaması” yönünde getirilen kısıtlama kararının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi. 

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği bütçe tertipleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.

7-5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2024, 2025 yılları Gelir ve Gider Tahminleri ile 2023 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

8-Safranbolu Belediyesi Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevinin standart aylık 2.000,00. TL olan fiyatına KDV’nin dâhil olup olmayacağı konusunun görüşülmesi.

9-Prof.Dr.Sezen İSLİMYELİ’nin, ilçemiz Çeşme Mahallesi Eski Cami Sokak 466 ada 1 parselde maliki olduğu taşınmazın kullanım hakkını 10 yıl süreyle “Balkan Naci İSLİMYELİ Müze Evi” adı altında müze olarak kullanılmak ve faaliyette bulunmak kaydı ile mevcut yerleşim düzeninin korunarak Belediyemize tahsis etme talebinin görüşülmesi.

10-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 748 ada 16 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 213,94 m2 yüzölçümlü 748 ada 36 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

11-Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 232 Kadro Numaralı 1. Dereceli 1 (bir) adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. Dereceli 1(bir) adet Mühendis kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 375 Kadro Numaralı 5. Dereceli 1 (bir) adet Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. Dereceli 1(bir) adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

12-Sağlık  Hizmetleri Sınıfında 9. Dereceli 1 (bir) adet Sağlık Memuru kadrosu ile Genel İdari Hizmetler Sınıfında 9.dereceli 1(bir) adet Çocuk Eğitimcisi kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, bir önceki birleşimle ilgili kararları ve tutanakları sizlere dağıtmıştık, söylemek istediğiniz bir husus var mı? Mevcut gündeme ilave teklifler var. Onları okutuyorum dedi.

Kâtip Üye Nazmiye DURSUNLAR, teklifleri okumaya geçti;

KARAR NO:251

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 4 adet teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.(İmar Kom.)

2-5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı yapmış ve 27.12.2020 tarihinde vefat eden merhum İbrahim AYHAN’ın isminin uygun görülecek bir parka ya da  sokağa verilmesi talebi konusunun görüşülmesi.(Kül.Tur.Çev.Kom.)

3-Sayısal fotogrametrik halihazır harita, ilave+revizyon Nazım ve uygulama imar planı, imar planlarına esas jeolojik jeoteknik mikrobölgeleme etüt, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi kapsamında geri dönüşüm ve yeniden imar uygulaması düzenlenmesi danışmanlık hizmet alım işi kapsamında idaremize teslim edilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave+revizyon imar planlarının görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 558 ada 125 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 12,33 m2 yüzölçümlü 558 ada 158 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

5-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, Belediye Meclisimizin 10.11.2008 tarihli ve 335 sayılı kararında belirtilen “Servis aracını devir eden servis aracı hakkı sahibinin, 2 yıl boyunca servis aracı hakkı alamaması” yönünde getirilen kısıtlama kararının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi. 

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği bütçe tertipleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.

7-5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2024, 2025 yılları Gelir ve Gider Tahminleri ile 2023 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

8-Safranbolu Belediyesi Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevinin standart aylık 2.000,00. TL olan fiyatına KDV’nin dâhil olup olmayacağı konusunun görüşülmesi.

9-Prof.Dr.Sezen İSLİMYELİ’nin, ilçemiz Çeşme Mahallesi Eski Cami Sokak 466 ada 1 parselde maliki olduğu taşınmazın kullanım hakkını 10 yıl süreyle “Balkan Naci İSLİMYELİ Müze Evi” adı altında müze olarak kullanılmak ve faaliyette bulunmak kaydı ile mevcut yerleşim düzeninin korunarak Belediyemize tahsis etme talebinin görüşülmesi.

10-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 748 ada 16 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 213,94 m2 yüzölçümlü 748 ada 36 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

11-Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 232 Kadro Numaralı 1. Dereceli 1 (bir) adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. Dereceli 1(bir) adet Mühendis kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 375 Kadro Numaralı 5. Dereceli 1 (bir) adet Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. Dereceli 1(bir) adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

12-Sağlık  Hizmetleri Sınıfında 9. Dereceli 1 (bir) adet Sağlık Memuru kadrosu ile Genel İdari Hizmetler Sınıfında 9.dereceli 1(bir) adet Çocuk Eğitimcisi kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

13-2023 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.

14-Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kullanılacak araçların 21 ay süre ile “Araç Kiralama” hizmet alımı yolu ile ihale edilmesi konusunun görüşülmesi.

15-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan ve yapıldığı günden bu zamana kadar Yortanlılar Parkı olarak adlandırılan parkın bir isminin bulunmadığı tespit edilmiş olup, bahse konu parka isim verilmesi konusunun görüşülmesi.

16-Safranbolu Belediyesi Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevi için bağış yapma talebinin görüşülmesi.

KARAR NO:252

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 12 adet mevcut gündeme, 4 adet gündem maddesi teklifi de eklenerek gündemin 16 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:253

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.maddesi… Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” gereği gündemin 7.maddesi olan; 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2024, 2025 yılları Gelir ve Gider Tahminleri ile 2023 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesinin görüşülmesi konusunu, gündemin son maddesi olarak görüşülmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.(İmar Kom.)

2-5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı yapmış ve 27.12.2020 tarihinde vefat eden merhum İbrahim AYHAN’ın isminin uygun görülecek bir parka ya da  sokağa verilmesi talebi konusunun görüşülmesi.(Kül.Tur.Çev.Kom.)

3-Sayısal fotogrametrik halihazır harita, ilave+revizyon Nazım ve uygulama imar planı, imar planlarına esas jeolojik jeoteknik mikrobölgeleme etüt, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi kapsamında geri dönüşüm ve yeniden imar uygulaması düzenlenmesi danışmanlık hizmet alım işi kapsamında idaremize teslim edilen 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave+revizyon imar planlarının görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 558 ada 125 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 12,33 m2 yüzölçümlü 558 ada 158 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

5-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, Belediye Meclisimizin 10.11.2008 tarihli ve 335 sayılı kararında belirtilen “Servis aracını devir eden servis aracı hakkı sahibinin, 2 yıl boyunca servis aracı hakkı alamaması” yönünde getirilen kısıtlama kararının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi. 

6-5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği bütçe tertipleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.

7-Safranbolu Belediyesi Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevinin standart aylık 2.000,00. TL olan fiyatına KDV’nin dâhil olup olmayacağı konusunun görüşülmesi.

8-Prof.Dr.Sezen İSLİMYELİ’nin, ilçemiz Çeşme Mahallesi Eski Cami Sokak 466 ada 1 parselde maliki olduğu taşınmazın kullanım hakkını 10 yıl süreyle “Balkan Naci İSLİMYELİ Müze Evi” adı altında müze olarak kullanılmak ve faaliyette bulunmak kaydı ile mevcut yerleşim düzeninin korunarak Belediyemize tahsis etme talebinin görüşülmesi.

9-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 748 ada 16 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 213,94 m2 yüzölçümlü 748 ada 36 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

10-Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 232 Kadro Numaralı 1. Dereceli 1 (bir) adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. Dereceli 1(bir) adet Mühendis kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 375 Kadro Numaralı 5. Dereceli 1 (bir) adet Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. Dereceli 1(bir) adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

11-Sağlık  Hizmetleri Sınıfında 9. Dereceli 1 (bir) adet Sağlık Memuru kadrosu ile Genel İdari Hizmetler Sınıfında 9.dereceli 1(bir) adet Çocuk Eğitimcisi kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

12-2023 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.

13-Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kullanılacak araçların 21 ay süre ile “Araç Kiralama” hizmet alımı yolu ile ihale edilmesi konusunun görüşülmesi.

14-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan ve yapıldığı günden bu zamana kadar Yortanlılar Parkı olarak adlandırılan parkın bir isminin bulunmadığı tespit edilmiş olup, bahse konu parka isim verilmesi konusunun görüşülmesi.

15-Safranbolu Belediyesi Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevi için bağış yapma talebinin görüşülmesi.

16-5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2024, 2025 yılları Gelir ve Gider Tahminleri ile 2023 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

Gündemin 1.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

KARAR NO:254

Gündemin 2.maddesi: 5 yıl Cumhuriyet Halk Partisi Safranbolu İlçe Başkanlığı yapmış ve 27.12.2020 tarihinde vefat eden merhum İbrahim AYHAN’ın isminin uygun görülecek bir parka ya da sokağa verilmesi talebi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu Raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, Kadir CEFAKAR, Muharrem TÜNAY ve Nazmiye DURSUNLAR’ın çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

KARAR NO:255

Gündemin 4.maddesi: İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 558 ada 125 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 12,33 m2 yüzölçümlü 558 ada 158 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:256

Gündemin 5.maddesi: Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının, Belediye Meclisimizin 10.11.2008 tarihli ve 335 sayılı kararında belirtilen “Servis aracını devir eden servis aracı hakkı sahibinin, 2 yıl boyunca servis aracı hakkı alamaması” yönünde getirilen kısıtlama kararının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi. 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:257

Gündemin 6.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği bütçe tertipleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:258

Gündemin 7.maddesi: Safranbolu Belediyesi Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevinin standart aylık 2.000,00. TL olan fiyatına KDV’nin dâhil olup olmayacağı konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin komisyona havale edilmeden direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:259

Gündemin 7.maddesi: Safranbolu Belediyesi Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevinin standart aylık 2.000,00. TL olan fiyatına KDV’nin dâhil olup olmayacağı konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin KDV dâhil olarak onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:260

Gündemin 8.maddesi: Prof.Dr.Sezen İSLİMYELİ’nin, ilçemiz Çeşme Mahallesi Eski Cami Sokak 466 ada 1 parselde maliki olduğu taşınmazın kullanım hakkını 10 yıl süreyle “Balkan Naci İSLİMYELİ Müze Evi” adı altında müze olarak kullanılmak ve faaliyette bulunmak kaydı ile mevcut yerleşim düzeninin korunarak Belediyemize tahsis etme talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin komisyona havale edilmeden direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:261

Gündemin 8.maddesi: Prof.Dr.Sezen İSLİMYELİ’nin, ilçemiz Çeşme Mahallesi Eski Cami Sokak 466 ada 1 parselde maliki olduğu taşınmazın kullanım hakkını 10 yıl süreyle “Balkan Naci İSLİMYELİ Müze Evi” adı altında müze olarak kullanılmak ve faaliyette bulunmak kaydı ile mevcut yerleşim düzeninin korunarak Belediyemize tahsis etme talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Prof.Dr.Sezen İSLİMYELİ’nin, ilçemiz Çeşme Mahallesi Eski Cami Sokak 466 ada 1 parselde maliki olduğu taşınmazın kullanım hakkını 10 yıl süreyle “Balkan Naci İSLİMYELİ Müze Evi” adı altında müze olarak kullanılmak ve faaliyette bulunmak kaydı ile mevcut yerleşim düzeninin korunarak Belediyemize tahsis etme talebinin onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:262

Gündemin 9.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 748 ada 16 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 213,94 m2 yüzölçümlü 748 ada 36 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:263

Gündemin 10.maddesi: Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 232 Kadro Numaralı 1. Dereceli 1 (bir) adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. Dereceli 1(bir) adet Mühendis kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 375 Kadro Numaralı 5. Dereceli 1 (bir) adet Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. Dereceli 1(bir) adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:264

Gündemin 11.maddesi: Sağlık  Hizmetleri Sınıfında 9. Dereceli 1 (bir) adet Sağlık Memuru kadrosu ile Genel İdari Hizmetler Sınıfında 9.dereceli 1(bir) adet Çocuk Eğitimcisi kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:265

Gündemin 12.maddesi: 2023 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:266

Gündemin 13.maddesi: Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünde kullanılacak araçların 21 ay süre ile “Araç Kiralama” hizmet alımı yolu ile ihale edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:267

Gündemin 14.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan ve yapıldığı günden bu zamana kadar Yortanlılar Parkı olarak adlandırılan parkın bir isminin bulunmadığı tespit edilmiş olup, bahse konu parka isim verilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:268

Gündemin 15.maddesi: Safranbolu Belediyesi Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevi için bağış yapma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin komisyona havale edilmeden direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:269

Gündemin 15.maddesi: Safranbolu Belediyesi Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevi için bağış yapma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Safranbolu Belediyesi Nazmiye YEŞİLYURT Gündüz Çocuk Bakımevi için Osman YEŞİLYURT’un 1.000.000,00.-TL (BirmilyonTürklirası) bağış talebinin kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:270

Gündemin 16.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2024, 2025 yılları Gelir ve Gider Tahminleri ile 2023 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:271

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği, 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve 2024, 2025 yılları Gelir ve Gider Tahminleri ile 2023 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifesinin görüşülmesi konusunun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28.maddesi Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını beş iş gününden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar.” hükmü gereği bütçe tasarısını görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun en fazla 5 iş günü çalışmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 08.11.2022 Salı günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

 

        Elif KÖSE                        Murat ÖZODABAŞ                       Nazmiye DURSUNLAR                   

     Meclis Başkanı                          Kâtip Üye                                          Kâtip Üye