SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 02 ARALIK 2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2020-12-08

 TOPLANTI DÖNEMİ: 02/12/2020

 BİRLEŞİM:1

 OTURUM :1                                                                                                              SAAT: 18.00        

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden 02.12.2020 Çarşamba günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

           Üyelerden: Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Abdullah ÜNAL, Murat ÖZODABAŞ ve Saim TİRYAKİ’nin mazeretli katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.        

                      

           Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, manevi huzurunda yapılan 1 dakikalık saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

            KARAR NO: 274

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Abdullah ÜNAL, Murat ÖZODABAŞ ve Saim TİRYAKİ’nin 02.12.2020 tarihindeki Belediye Meclis birleşimi için izinli sayılmaları hususundaki mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.                            

KARAR NO: 275

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı 25.11.2020 tarihli 2. birleşim kararlarının okunmuş sayılması ve doğruluğunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 50 ada 92 parsel malikinin taşınmazına servis sağlayan yolun açık olmaması sebebiyle kamulaştırma talebi. (Kamulaştırma bedelini, rayicini geçmemek kaydıyla karşılama talebi bulunmaktadır) ( İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

2-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 7, 8 ve 9 parselleri kapsayan alanda Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

3-Belediyemizce ilçemiz Akçasu Mahallesi 254 ada 1, 2, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazları kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-Türk Ekonomi Bankası Karabük şubesinden 6 adet otobüs alımı işinde kullanılmak üzere çekilen 36 ay vadeli kredinin teminatını teşkil etmesi ve kredi borçlarının ödenmesi amacıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş Karabük şubesine temlik verilmesi ve temlik etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

5-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 78 parselde zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.

6-İlçemiz Emek Mahallesi 20 ada 20 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 59.02 m2 yüzölçümlü 20 ada 132 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

7- İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 59 ada 6 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 24.94 m2 yüzölçümlü 59 ada 32 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

8- İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 105 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 10.57 m2 yüzölçümlü 558 ada 150 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

9-İlçemiz Tokatlı Köyü ve Esentepe Mahallelerinde, Karabük Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-1maddesi uyarınca yapılacak olan sayısallaştırma çalışmalarında, sayısallaştırma ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi konusunun görüşülmesi.

KARAR NO: 276

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 9 adet mevcut gündeme, başka gündem maddesi teklifi de olmadığından, gündemin 9 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 1, 2 ve 3. maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KARAR NO:277

Gündemin 4.maddesi: Türk Ekonomi Bankası Karabük şubesinden 6 adet otobüs alımı işinde kullanılmak üzere çekilen 36 ay vadeli kredinin teminatını teşkil etmesi ve kredi borçlarının ödenmesi amacıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş Karabük şubesine temlik verilmesi ve temlik etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:278

Gündemin 4.maddesi: Türk Ekonomi Bankası Karabük şubesinden 6 adet otobüs alımı işinde kullanılmak üzere çekilen 36 ay vadeli kredinin teminatını teşkil etmesi ve kredi borçlarının ödenmesi amacıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş Karabük şubesine temlik verilmesi ve temlik etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Türk Ekonomi Bankası Karabük şubesinden 6 adet otobüs alımı işinde kullanılmak üzere çekilen 36 ay vadeli 108.171,28.-tl aylık taksitli toplam 3.894.166,01.-tl (üçmilyonsekizyüzdoksandörtbinyüzaltmışaltılirabirkuruş) tutarlı kredinin teminatını teşkil etmesi ve kredi borçlarının ödenmesi amacıyla; Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Belediye Başkanlığımız adına her ay düzenli olarak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 34.maddesi gereği, Denizbank A.Ş. Karabük şubesindeki banka hesaplarımıza gelen, elektrik havagazı tüketim vergisi alacaklarımızın, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Karabük şubesine temlik edilmesi ve Belediye Başkanına temlik etmek üzere yetki verilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:279

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 5.maddesi olan; İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 78 parselde zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi konusunun, İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:280

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 6.maddesi: İlçemiz Emek Mahallesi 20 ada 20 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 59.02 m2 yüzölçümlü 20 ada 132 parseli satın alma talebinin görüşülmesi konusunun, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:281

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 7.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 59 ada 6 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 24.94 m2 yüzölçümlü 59 ada 32 parseli satın alma talebinin görüşülmesi konusunun, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:282

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 8.maddesi olan; İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 105 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 10.57 m2 yüzölçümlü 558 ada 150 parseli satın alma talebinin görüşülmesi konusunun, İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:283

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kamu sağlık personellerine 31.12.2020’ye kadar Toplu Taşımanın ücretsiz olması konusunun gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 50 ada 92 parsel malikinin taşınmazına servis sağlayan yolun açık olmaması sebebiyle kamulaştırma talebi. (Kamulaştırma bedelini, rayicini geçmemek kaydıyla karşılama talebi bulunmaktadır) ( İmar ile Plan ve Büt. Kom.)

2-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 7, 8 ve 9 parselleri kapsayan alanda Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

3-Belediyemizce ilçemiz Akçasu Mahallesi 254 ada 1, 2, 4 ve 5 parsel nolu taşınmazları kapsayan alanda 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

4-Türk Ekonomi Bankası Karabük şubesinden 6 adet otobüs alımı işinde kullanılmak üzere çekilen 36 ay vadeli kredinin teminatını teşkil etmesi ve kredi borçlarının ödenmesi amacıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş Karabük şubesine temlik verilmesi ve temlik etmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

5-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 78 parselde zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.

6-İlçemiz Emek Mahallesi 20 ada 20 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 59.02 m2 yüzölçümlü 20 ada 132 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

7- İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 59 ada 6 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 24.94 m2 yüzölçümlü 59 ada 32 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

8- İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 105 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan 10.57 m2 yüzölçümlü 558 ada 150 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

9-İlçemiz Tokatlı Köyü ve Esentepe Mahallelerinde, Karabük Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-1maddesi uyarınca yapılacak olan sayısallaştırma çalışmalarında, sayısallaştırma ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi konusunun görüşülmesi.

10- Kamu sağlık personellerine 31.12.2020’ye kadar Toplu Taşımanın ücretsiz olması konusunun görüşülmesi.

KARAR NO:284

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kamu sağlık personellerine 31.12.2020’ye kadar Toplu Taşımanın ücretsiz olması konusunun, komisyona havale edilmeden oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:285

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kamu sağlık personellerine 31.12.2020’ye kadar Toplu Taşımanın ücretsiz olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 08.12.2020 Salı günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

           Elif KÖSE                              Erol ALTUNTEPE                        Kemal AKGÜL                          

         Meclis Başkanı                                Kâtip Üye                                     Kâtip Üye