SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 02 ARALIK 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-12-21

1

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 02 ARALIK 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 TOPLANTI DÖNEMİ: 02/12/2022

 BİRLEŞİM :1

 OTURUM   :1                                                                                                       SAAT: 09.00

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 02.12.2022 Cuma günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            Üyelerden: Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Fatih DÖKMECİ, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Adem KARATAŞ, Gökçe AYDIN, Kadir CEFAKAR, Mehmet Baki DUVAN, Mehmet ADALAR, Orhan KAYNAR’ın mazeretli, Erol ALTUNTEPE’nin mazeretsiz katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

            Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin manevi huzurunda yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE,  Meclis Üyesi Abdullah ÜNAL’ın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi “..Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır…”  hükmüne göre rahatsızlığı sebebiyle izinli sayıldığını bildirdi.

             KARAR NO:300

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Adem KARATAŞ, Gökçe AYDIN, Kadir CEFAKAR, Mehmet Baki DUVAN, Mehmet ADALAR, Orhan KAYNAR’ın mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.(İmar Kom.)

2-294 kadro numaralı 6.dereceli 1 (bir) adet mühendis, 414 ve 415 kadro numaralı 8.dereceli 2 (iki) adet mühendis, 416 kadro numaralı 9.dereceli 1 (bir) adet Sağlık Memuru kadrosu karşılığı istihdam edilmesi uygun görülen toplamda 4 (dört) adet sözleşmeli personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.

3-367 Kadro Numaralı 3. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi,
        -406 Kadro Numaralı 4. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi,
        -402 Kadro Numaralı 2. Dereceli 1 (bir) adet İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli 1 (bir) adet İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi,
         -268 Kadro Numaralı 5. Dereceli 1 (bir) adet Arkeolog kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Arkeolog kadrosunun ihdas edilmesi,
        -288 Kadro Numaralı 6. Dereceli 1 (bir) adet İmam kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet İmam kadrosunun ihdas edilmesi,
        -403 Kadro Numaralı 4. Dereceli 1 (bir) adet Topograf kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Topograf  kadrosunun ihdas edilmesi 

4-Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

5-İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 185 ada 9 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 11,03 m2 yüzölçümlü 185 ada 15 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

6-İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 1531 ada 7 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 59,90 m2 yüzölçümlü 1531 ada 31 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 222 ada 123 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 222 ada 122 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

8-İlçemiz Esentepe (Tokatlı Köyü) Mahallesi tapuda 257 ada 2 parselde kayıtlı İdari Tesis Alanı Belediye Hizmet Alanı su deposu olarak planlanan taşınmazın 3194 sayılı Kanunun 18.maddesi kapsamında uygulama yapılarak kısıtlı hale geldiği, bahse konu taşınmazın kamulaştırılması, alınan vergilerin iade edilmesi ve arsa vergisi alınmaması ile ilgili talebin görüşülmesi.

9-23-30 Aralık 2022 tarihlerinde Mahalli İdareler Derneği tarafından düzenlenen İspanya’da yerel yönetimler alanında işbirliği geliştirmek üzere şehircilik, belediyecilik alt yapı konularını içeren inceleme araştırma yapmak üzere görevli olarak Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Halil BAKKAL’ın görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

10-7-9 Aralık 2022 tarihlerinde kardeş kentimiz Makedonya’nın Ohri şehrinde “Ohri Aziz Clement Günü” kutlamaları için gelen davete istinaden Belediyemizce katılım sağlanması konusunun görüşülmesi.

Kâtip Üye Nazmiye DURSUNLAR, teklifleri okumaya geçti;

KARAR NO:301

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 6 adet teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Belediye Meclisimizin 22.10.2010 tarihli ve 120 sayılı kararı ile onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı plan notlarının bazı hükümlerinde, hazırlanan değişikliklerin görüşülmesi.(İmar Kom.)

2-294 kadro numaralı 6.dereceli 1 (bir) adet mühendis, 414 ve 415 kadro numaralı 8.dereceli 2 (iki) adet mühendis, 416 kadro numaralı 9.dereceli 1 (bir) adet Sağlık Memuru kadrosu karşılığı istihdam edilmesi uygun görülen toplamda 4 (dört) adet sözleşmeli personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.

3-367 Kadro Numaralı 3. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi,
        -406 Kadro Numaralı 4. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi,
        -402 Kadro Numaralı 2. Dereceli 1 (bir) adet İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli 1 (bir) adet İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi,
         -268 Kadro Numaralı 5. Dereceli 1 (bir) adet Arkeolog kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Arkeolog kadrosunun ihdas edilmesi,
        -288 Kadro Numaralı 6. Dereceli 1 (bir) adet İmam kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet İmam kadrosunun ihdas edilmesi,
        -403 Kadro Numaralı 4. Dereceli 1 (bir) adet Topograf kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Topograf  kadrosunun ihdas edilmesi 

4-Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

5-İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 185 ada 9 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 11,03 m2 yüzölçümlü 185 ada 15 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

6-İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 1531 ada 7 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 59,90 m2 yüzölçümlü 1531 ada 31 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 222 ada 123 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 222 ada 122 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

8-İlçemiz Esentepe (Tokatlı Köyü) Mahallesi tapuda 257 ada 2 parselde kayıtlı İdari Tesis Alanı Belediye Hizmet Alanı su deposu olarak planlanan taşınmazın 3194 sayılı Kanunun 18.maddesi kapsamında uygulama yapılarak kısıtlı hale geldiği, bahse konu taşınmazın kamulaştırılması, alınan vergilerin iade edilmesi ve arsa vergisi alınmaması ile ilgili talebin görüşülmesi.

9-23-30 Aralık 2022 tarihlerinde Mahalli İdareler Derneği tarafından düzenlenen İspanya’da yerel yönetimler alanında işbirliği geliştirmek üzere şehircilik, belediyecilik alt yapı konularını içeren inceleme araştırma yapmak üzere görevli olarak Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Halil BAKKAL’ın görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

10-7-9 Aralık 2022 tarihlerinde kardeş kentimiz Makedonya’nın Ohri şehrinde “Ohri Aziz Clement Günü” kutlamaları için gelen davete istinaden Belediyemizce katılım sağlanması konusunun görüşülmesi.

11-İller Bankasından 10.000.000,00 .-TL’lik (Onmilyontürklirası) faiz hariç, araç alımlarında, yatırım ve cari harcamalarda, gayri nakdi kredi işlemlerinde kullanılmak üzere teminat mektubu alınması konusunun görüşülmesi.

12-Bütçe tertipleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.

13-Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 (altı) adet çöp kamyonu, 1 (bir) adet üstü açık kamyonet (çöp taksi) satın alınması ve bu kapsamda 10.000.000,00 .-TL (Onmilyontürklirası) tutarında borçlanılması konusunun görüşülmesi.

14-5. Dereceli 412 kadro numaralı 1 adet tekniker kadrosunun iptal edilerek, 8. Dereceli 1 adet çözümleyici kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

15-İlçemiz Çankaya parkında işletilmesi planlanmakta olan “Halkın Bakkalı”nda satışı yapılacak ürünlerin ve fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

16-263 kadro numaralı 5.dereceli 1 (bir) adet Mimar, 369 kadro numaralı 3.dereceli 1 (bir) adet Mimar kadrosu karşılığı istihdam edilmesi uygun görülen 2 adet tam zamanlı sözleşmeli personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.

.          

KARAR NO:302

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 10 adet mevcut gündeme, 6 adet gündem maddesi teklifi de eklenerek gündemin 16 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 1.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

KARAR NO:303

Gündemin 2.maddesi: 294 kadro numaralı 6.dereceli 1 (bir) adet mühendis, 414 ve 415 kadro numaralı 8.dereceli 2 (iki) adet mühendis, 416 kadro numaralı 9.dereceli 1 (bir) adet Sağlık Memuru kadrosu karşılığı istihdam edilmesi uygun görülen toplamda 4 (dört) adet sözleşmeli personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:304

Gündemin 3.maddesi: 367 Kadro Numaralı 3. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi,
        -406 Kadro Numaralı 4. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi,
        -402 Kadro Numaralı 2. Dereceli 1 (bir) adet İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1. Dereceli 1 (bir) adet İmar ve Şehircilik Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi,
     

          -268 Kadro Numaralı 5. Dereceli 1 (bir) adet Arkeolog kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Arkeolog kadrosunun ihdas edilmesi,
        -288 Kadro Numaralı 6. Dereceli 1 (bir) adet İmam kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet İmam kadrosunun ihdas edilmesi,
        -403 Kadro Numaralı 4. Dereceli 1 (bir) adet Topograf kadrosunun iptal edilerek, 3. Dereceli 1 (bir) adet Topograf  kadrosunun ihdas edilmesi. 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:305

Gündemin 4.maddesi: Safranbolu Belediye Başkanlığı Performans Ölçütleri Belirleme ve Değerlendirme Yönetmelik taslağının görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:306

Gündemin 5.maddesi: İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 185 ada 9 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 11,03 m2 yüzölçümlü 185 ada 15 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:307

Gündemin 6.maddesi: İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 1531 ada 7 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 59,90 m2 yüzölçümlü 1531 ada 31 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:308

Gündemin 7.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 222 ada 123 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan 222 ada 122 parseli satın alma ile ilgili talebin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:309

Gündemin 8.maddesi: İlçemiz Esentepe (Tokatlı Köyü) Mahallesi tapuda 257 ada 2 parselde kayıtlı İdari Tesis Alanı Belediye Hizmet Alanı su deposu olarak planlanan taşınmazın 3194 sayılı Kanunun 18.maddesi kapsamında uygulama yapılarak kısıtlı hale geldiği, bahse konu taşınmazın kamulaştırılması, alınan vergilerin iade edilmesi ve arsa vergisi alınmaması ile ilgili talebin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:310

Gündemin 9.maddesi: 23-30 Aralık 2022 tarihlerinde Mahalli İdareler Derneği tarafından düzenlenen İspanya’da yerel yönetimler alanında işbirliği geliştirmek üzere şehircilik, belediyecilik alt yapı konularını içeren inceleme araştırma yapmak üzere görevli olarak Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Halil BAKKAL’ın görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, maddenin direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:311

Gündemin 9.maddesi: 23-30 Aralık 2022 tarihlerinde Mahalli İdareler Derneği tarafından düzenlenen İspanya’da yerel yönetimler alanında işbirliği geliştirmek üzere şehircilik, belediyecilik alt yapı konularını içeren inceleme araştırma yapmak üzere görevli olarak Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Halil BAKKAL’ın görevlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 23-30 Aralık 2022 tarihlerinde Mahalli İdareler Derneği tarafından düzenlenen İspanya’da yerel yönetimler alanında işbirliği geliştirmek üzere şehircilik, belediyecilik alt yapı konularını içeren inceleme araştırma yapmak üzere görevli olarak Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Halil BAKKAL’ın görevlendirilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:312

Gündemin 10.maddesi: 7-9 Aralık 2022 tarihlerinde kardeş kentimiz Makedonya’nın Ohri şehrinde “Ohri Aziz Clement Günü” kutlamaları için gelen davete istinaden Belediyemizce katılım sağlanması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 7-9 Aralık 2022 tarihlerinde kardeş kentimiz Makedonya’nın Ohri şehrinde “Ohri Aziz Clement Günü” kutlamaları için gelen davete istinaden Belediyemizden; Belediye Meclis Üyesi/ Başkan Yardımcısı Halil BAKKAL ve Belediye Meclis Üyesi Kemal AKGÜL’ün katılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:313

Gündemin 11.maddesi: İller Bankasından 10.000.000,00 .-TL’lik (Onmilyontürklirası) faiz hariç, araç alımlarında, yatırım ve cari harcamalarda, gayri nakdi kredi işlemlerinde kullanılmak üzere teminat mektubu alınması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:314

Gündemin 12.maddesi: Bütçe tertipleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:315

Gündemin 13.maddesi: Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 6 (altı) adet çöp kamyonu, 1 (bir) adet üstü açık kamyonet (çöp taksi) satın alınması ve bu kapsamda 10.000.000,00 .-TL (Onmilyontürklirası) tutarında borçlanılması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:316

Gündemin 14.maddesi: 5. Dereceli 412 kadro numaralı 1 adet tekniker kadrosunun iptal edilerek, 8. Dereceli 1 adet çözümleyici kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:317

Gündemin 15.maddesi: İlçemiz Çankaya parkında işletilmesi planlanmakta olan “Halkın Bakkalı”nda satışı yapılacak ürünlerin ve fiyatlarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:318

Gündemin 16.maddesi: 263 kadro numaralı 5.dereceli 1 (bir) adet Mimar, 369 kadro numaralı 3.dereceli 1 (bir) adet Mimar kadrosu karşılığı istihdam edilmesi uygun görülen 2 adet tam zamanlı sözleşmeli personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 05.12.2022 Pazartesi günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

        Elif KÖSE                        Murat ÖZODABAŞ                       Nazmiye DURSUNLAR                   

     Meclis Başkanı                          Kâtip Üye                                          Kâtip Üye