SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 02 EYLÜL 2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2021-09-06

1

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 02 EYLÜL 2021 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 

 TOPLANTI DÖNEMİ :02.09.2021

 BİRLEŞİM                  :1

 OTURUM                    :1                                                                                                        SAAT: 18.30     

 

              Belediye Meclisi 02.09.2021 Perşembe günü saat 18.30′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usûllerle belde halkına duyurulur.” hükmü gereğince Safranbolu Belediyesi Aslanlar Sosyal Tesisi üst katında bulunan Düğün Salonunda toplandı.

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Hasan Hüsnü DEMİR, Nazmiye DURSUNLAR ve Onur VARLI’nın mazeretli katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.       

                                    

           Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin manevi huzurunda yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

 

KARAR NO:223

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Hasan Hüsnü DEMİR, Nazmiye DURSUNLAR ve Onur VARLI’nın mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemiz Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığına hayrat çeşme yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-Safranbolu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 675 ada 38 parsel numaralı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine eğitim binası yapmak amacıyla tarafları adına bedelsiz olarak tapu devri yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 40 parsel numaralı Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlanmasına engel teşkil eden kısıtlılığı kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

4-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının oda kaydı bulunan servis esnaflarının 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ait servis ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

5-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1606 ada 6 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 3,72 m2 yüzölçümlü 1606 ada 13 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

6-İlçemiz Akçasu Mahallesi tapuda 947 ada 2 ve 3 parsel, 948 ada 1 ve 2 parsel, 949 ada 1 parsel ve 951 ada 1 ve 2 parsel maliklerinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan 2.932,1 m2 yüzölçümlü 947 ada 1 parseli satın alma taleplerinin görüşülmesi.

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 1659 ada 40 parsel malikinin, parsele komşu olmayan ihdasa konu yaklaşık 175 m2 alanı satın alma talebinin ve bu konu hakkında alınan 07.01.2011 tarihli ve 89 sayılı Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.

8-İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 178 ada 42 parsel malikinin Koruma Amaçlı İmar Planında “İlköğretim Tesis Alanı” olarak önerilen alanın “Ticaret Alanı” olarak Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.(Başvuruda plan teklifi bulunmamaktadır)

9-İlçemiz Sadri Artuç Caddesi ve üzerinde bulunan binaların görüntü kirliliğine sebebiyet veren tüm unsurlarının kent estetiğine uygun hale getirilmesi yönünde konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.12.2014 tarihli ve 17576483/06.02/16212 sayılı genelgesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesinin 14.fıkrası doğrultusunda görüşülmesi.

10-İlan ve Reklam Vergisi Yönetmeliğinin görüşülmesi.

11-Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, mevcut gündeme teklifler var. Onları okuyalım dedi.

Yedek Kâtip Üye Birol SARIVAZ, teklifleri okumaya geçti.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemiz Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığına hayrat çeşme yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-Safranbolu Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Bağlarbaşı Mahallesi 675 ada 38 parsel numaralı, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerine eğitim binası yapmak amacıyla tarafları adına bedelsiz olarak tapu devri yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

3-İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 40 parsel numaralı Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan taşınmaz ile ilgili uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra 5 yıllık süre geçmiş olduğundan, taşınmazların kamulaştırılması hususunda uzlaşma işlemlerinin yapılması veya imar planında mülkiyet hakkının kısıtlanmasına engel teşkil eden kısıtlılığı kaldıracak imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

4-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının oda kaydı bulunan servis esnaflarının 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ait servis ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

5-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1606 ada 6 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 3,72 m2 yüzölçümlü 1606 ada 13 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

6-İlçemiz Akçasu Mahallesi tapuda 947 ada 2 ve 3 parsel, 948 ada 1 ve 2 parsel, 949 ada 1 parsel ve 951 ada 1 ve 2 parsel maliklerinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan 2.932,1 m2 yüzölçümlü 947 ada 1 parseli satın alma taleplerinin görüşülmesi.

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 1659 ada 40 parsel malikinin, parsele komşu olmayan ihdasa konu yaklaşık 175 m2 alanı satın alma talebinin ve bu konu hakkında alınan 07.01.2011 tarihli ve 89 sayılı Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.

8-İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 178 ada 42 parsel malikinin Koruma Amaçlı İmar Planında “İlköğretim Tesis Alanı” olarak önerilen alanın “Ticaret Alanı” olarak Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.(Başvuruda plan teklifi bulunmamaktadır)

9-İlçemiz Sadri Artuç Caddesi ve üzerinde bulunan binaların görüntü kirliliğine sebebiyet veren tüm unsurlarının kent estetiğine uygun hale getirilmesi yönünde konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.12.2014 tarihli ve 17576483/06.02/16212 sayılı genelgesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesinin 14.fıkrası doğrultusunda görüşülmesi.

10-İlan ve Reklam Vergisi Yönetmeliğinin görüşülmesi.

11-Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

12-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Aslanlar Caddesi ile Kavaklar Caddesini birbirine bağlayan ve Şirintepe Villalarının güneyinde bulunan isimsiz yola sokak ismi verilmesi konusunun görüşülmesi.

13-80 x 40 x 35 cm ebatlarında iç aksamı su yalıtımlı, mevsimlik çiçek dikili ahşap hazır saksı satış bedelinin 750 TL birim fiyatı ile 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun görüşülmesi.

14-Şehir Mezarlığına Hayrat çeşme yapılması talebinin görüşülmesi.

15-Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün İlçemiz Yeni Mahalle 1507 ada 4 parselde Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesine ait plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

16-İlçemiz Yeni Mahalle 840 ada 3 parselde kurulan irtifak hakkı tesisinin değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

17-Erasmus + Programı Mesleki Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar (KA202) “International Synthesis of Seafood Cooking and Presentation Methods” ve “Innovative and Effective Approaches to the Prevention and Intervention of Industrial Fires” projeleri kapsamında Karabük Üniversitesi proje ortaklıklarına istinaden bütçesi projeler kapsamında karşılanacak olan İspanya, İtalya, Danimarka, Polonya, Slovenya programlarına Belediyemizi temsilen kurum personeli Evşen GENÇ’in katılması konusunun görüşülmesi.

KARAR NO: 224

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 11 adet mevcut gündeme, 6 adet teklif de eklenerek başka gündem maddesi teklifi de olmadığından, gündemin 17 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:225

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 06.08.2021 tarihli Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşimin kararlarının okunmuş sayılmasını ve doğruluğunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 1. maddesi: İlçemiz Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığına hayrat çeşme yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerinin görüşülmesi.

KARAR NO:226

Gündemin 1. maddesi: İlçemiz Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığına hayrat çeşme yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonu Raporu okundu. gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna da havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2 ve 3.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

KARAR NO:227

Gündemin 4.maddesi: Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının oda kaydı bulunan servis esnaflarının 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ait servis ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:228

Gündemin 5.maddesi: İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1606 ada 6 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 3,72 m2 yüzölçümlü 1606 ada 13 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:229

Gündemin 6.maddesi: İlçemiz Akçasu Mahallesi tapuda 947 ada 2 ve 3 parsel, 948 ada 1 ve 2 parsel, 949 ada 1 parsel ve 951 ada 1 ve 2 parsel maliklerinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan 2.932,1 m2 yüzölçümlü 947 ada 1 parseli satın alma taleplerinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:230

Gündemin 7.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 1659 ada 40 parsel malikinin, parsele komşu olmayan ihdasa konu yaklaşık 175 m2 alanı satın alma talebinin ve bu konu hakkında alınan 07.01.2011 tarihli ve 89 sayılı Belediye Meclis Kararının görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:231

Gündemin 8.maddesi: İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda 178 ada 42 parsel malikinin Koruma Amaçlı İmar Planında “İlköğretim Tesis Alanı” olarak önerilen alanın “Ticaret Alanı” olarak Koruma Amaçlı İmar Plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi.(Başvuruda plan teklifi bulunmamaktadır)

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:232

Gündemin 9.maddesi: İlçemiz Sadri Artuç Caddesi ve üzerinde bulunan binaların görüntü kirliliğine sebebiyet veren tüm unsurlarının kent estetiğine uygun hale getirilmesi yönünde konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.12.2014 tarihli ve 17576483/06.02/16212 sayılı genelgesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.maddesinin 14.fıkrası doğrultusunda görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:233

Gündemin 10.maddesi: İlan ve Reklam Vergisi Yönetmeliğinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:234

Gündemin 11.maddesi: Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:235

Gündemin 12.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Aslanlar Caddesi ile Kavaklar Caddesini birbirine bağlayan ve Şirintepe Villalarının güneyinde bulunan isimsiz yola sokak ismi verilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:236

Gündemin 13.maddesi: 80 x 40 x 35 cm ebatlarında iç aksamı su yalıtımlı, mevsimlik çiçek dikili ahşap hazır saksı satış bedelinin 750 TL birim fiyatı ile 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:237

Gündemin 14.maddesi: Şehir Mezarlığına Hayrat çeşme yapılması talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:238

Gündemin 15.maddesi: Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün İlçemiz Yeni Mahalle 1507 ada 4 parselde Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesine ait plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:239

Gündemin 16.maddesi: İlçemiz Yeni Mahalle 840 ada 3 parselde kurulan irtifak hakkı tesisinin değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:240

Gündemin 17.maddesi: Erasmus + Programı Mesleki Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar (KA202) “International Synthesis of Seafood Cooking and Presentation Methods” ve “Innovative and Effective Approaches to the Prevention and Intervention of Industrial Fires” projeleri kapsamında Karabük Üniversitesi proje ortaklıklarına istinaden bütçesi projeler kapsamında karşılanacak olan İspanya, İtalya, Danimarka, Polonya, Slovenya programlarına Belediyemizi temsilen kurum personeli Evşen GENÇ’in katılması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin komisyona havale edilmeden direk oylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:241

Gündemin 17.maddesi: Erasmus + Programı Mesleki Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar (KA202) “International Synthesis of Seafood Cooking and Presentation Methods” ve “Innovative and Effective Approaches to the Prevention and Intervention of Industrial Fires” projeleri kapsamında Karabük Üniversitesi proje ortaklıklarına istinaden bütçesi projeler kapsamında karşılanacak olan İspanya, İtalya, Danimarka, Polonya, Slovenya programlarına Belediyemizi temsilen kurum personeli Evşen GENÇ’in katılması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Erasmus + Programı Mesleki Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar (KA202) “International Synthesis of Seafood Cooking and Presentation Methods” ve “Innovative and Effective Approaches to the Prevention and Intervention of Industrial Fires” projeleri kapsamında Karabük Üniversitesi proje ortaklıklarına istinaden bütçesi projeler kapsamında karşılanacak olan İspanya, İtalya, Danimarka, Polonya, Slovenya programlarına Belediyemizi temsilen kurum personeli Evşen GENÇ’in katılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 08.09.2021 Çarşamba günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

 

           

                     Elif KÖSE                                Murat ÖZODABAŞ                            Birol SARIVAZ                         

                   Meclis Başkanı                                 Kâtip Üye                                          Y. Kâtip Üye