SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 04 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2023-04-26

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 04 NİSAN 2023 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ: 04/04/2023

 BİRLEŞİM :1

 OTURUM   :1                                                                                                       SAAT: 18.00

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 04.04.2023 Salı günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

           

             Üyelerden: Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gizem KARAGÖZLÜ, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKAR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Abdullah ÜNAL’ın izinli katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

            Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin manevi huzurunda yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE,  Meclis Üyesi Abdullah ÜNAL’ın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi “..Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır…”  hükmüne göre rahatsızlığı sebebiyle izinli sayıldığını ve Meclis üyesi Gökçe AYDIN’ın istifası üzerine boşalan meclis üyeliğine, İlçe Seçim Kurulunca ismi bildirilen Gizem KARAGÖZLÜ’nün meclis üyesi olarak görevine başladığını bildirdi.

         

GÜNDEM MADDELERİ

Meclise bilgi verilecek konu: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca hazırlanan 2022 Mali Yılına ilişkin Denetim Komisyonu Raporunun sunumu.

 

1-Dünya Mühendislik Doğalgaz Proje İnş.Tic.Ltd.Şti’nin, ilçemiz Aşağıdana Köyü Doruk Tarla mevkii tapuda 133 ada 28 parselde bulunan taşınmazlarına yapacakları 17 blok yapının içmesuyu ihtiyacının Karabük İl Özel İdaresi tarafından karşılanamayacağı bildirildiği için içmesuyu ihtiyacının şehir şebekemizden karşılanması ile ilgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzün yazısındaki taleplerinin görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt.Kom.)

2-Karabük merkez adresi bildiren ilçemiz sınırlarında bulunan okullarda eğitim gören ve bu okullara servis vasıtasıyla gelen öğrencilerin velilerinin (3 öğrenci velisi), servis ücretlerine yapılan zamların geri çekilmesi ile ilgili taleplerinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3-Safranbolu Belediyesi Şehit Coşkun İŞLEYEN Şehirlerarası Otobüs Terminali ücret tarifesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan ve Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı ekinde yer alan şekli ile görüşülmesi.

4-2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

5-Doğa Hareketleri Araştırma Derneği yürütücülüğünde Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu kurulması konusunun görüşülmesi.

6-İlçemiz Barış Mahallesi 560 ada 46 parsel numaralı Belediyemiz mülkiyetine ait 102,92 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 17. Veya Geçici 16.maddeleri gereğince 560 ada 45 parsel numaralı taşınmaz malikine doğrudan satış, kıymet takdiri ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

7-İlçemiz Babasultan Mahallesi tapuda 371 ada 49 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 4.45 m2 yüzölçümlü 371 ada 87 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

8-İlçemiz Bağlar Köyiçi mevkiinde bulunan ve tapu sicilinde 1628 ada 7 parsel numarasında kayıtlı olan bahçe vasfındaki taşınmazın malikinin, taşınmaz üzerinde mevcut imar planı uyarınca inşaat projesine başlayacağından, sahibi olduğu taşınmaza ulaşımın sağlanması yönünde gerekli yolun açılmasını talep etmektedir. Bahse konu imar yolunun açılabilmesi için 1628 ada 19, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna rastlayan, 1628 ada 8 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna ve park alanına rastlayan kısımlarının kamulaştırılması konusunun görüşülmesi.

9-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel numaralı taşınmazın malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanın bedelsiz olarak kendisine devredilmesi ile ilgili mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunun görüşülmesi.

10-Belediyemiz sınırları içerisinde Ulusal Market Zincirlerinin açılması ile ilgili 08.01.2010 tarihli ve 20 nolu meclis kararındaki 400 m2 şartının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

11-2 adet Encümen Üyesi seçimi. (Gizli oy)

“5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği 1 yıl görev yapmak üzere”

12-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; İmar Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

13-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

14-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

 

KARAR NO:109

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Mevcut gündeme başka gündem maddesi teklifi olmadığından gündemin 14 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Denetim Komisyonu Başkanı Erol ALTUNTEPE, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca hazırlanan 2022 Mali Yılına ilişkin Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verdi.

 

Gündemin 1. Maddesi için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

KARAR NO:110

Gündemin 2.maddesi: Karabük merkez adresi bildiren ilçemiz sınırlarında bulunan okullarda eğitim gören ve bu okullara servis vasıtasıyla gelen öğrencilerin velilerinin (3 öğrenci velisi), servis ücretlerine yapılan zamların geri çekilmesi ile ilgili taleplerinin görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: Komisyonumuz 11.03.2023 tarihinde saat 11.00’da toplandı.

Toplantıya Nazmiye DURSUNLAR, Murat ÖZODABAŞ, Gökçe AYDIN, İsmail ÖZGÜREL ve Erol ALTUNTEPE katıldı.

Karabük merkez adresi bildiren ilçemiz sınırlarında bulunan okullarda eğitim gören ve bu okullara servis vasıtasıyla gelen öğrencilerin velilerinin (3 öğrenci velisi), servis ücretlerine yapılan zamların geri çekilmesi ile ilgili taleplerinin görüşülmesi neticesinde,

 

Karabük – Safranbolu servis fiyat tarifeleri Karabük Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından belirlenmekte olup, Belediyemizin konu ile ilgili bir tasarrufu bulunmadığı anlaşıldığından, talebin reddi komisyonumuzca oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Belediye Meclisimizin bilgisine sunulur.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden reddini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:111

Gündemin 3.maddesi: Safranbolu Belediyesi Şehit Coşkun İŞLEYEN Şehirlerarası Otobüs Terminali ücret tarifesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan ve Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı ekinde yer alan şekli ile görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 4.maddesi: 2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

2022 yılı Faaliyet Raporunun 2.birleşimde görüşüleceği bilgisi meclise verildi.

 

KARAR NO:112

Gündemin 5.maddesi: Doğa Hareketleri Araştırma Derneği yürütücülüğünde Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu kurulması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:113

Gündemin 6.maddesi: İlçemiz Barış Mahallesi 560 ada 46 parsel numaralı Belediyemiz mülkiyetine ait 102,92 m2 yüzölçümlü taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 17. veya Geçici 16.maddeleri gereğince 560 ada 45 parsel numaralı taşınmaz malikine doğrudan satış, kıymet takdiri ve satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:114

Gündemin 7.maddesi: İlçemiz Babasultan Mahallesi tapuda 371 ada 49 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 4.45 m2 yüzölçümlü 371 ada 87 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:115

Gündemin 8.maddesi: İlçemiz Bağlar Köyiçi mevkiinde bulunan ve tapu sicilinde 1628 ada 7 parsel numarasında kayıtlı olan bahçe vasfındaki taşınmazın malikinin, taşınmaz üzerinde mevcut imar planı uyarınca inşaat projesine başlayacağından, sahibi olduğu taşınmaza ulaşımın sağlanması yönünde gerekli yolun açılmasını talep etmektedir. Bahse konu imar yolunun açılabilmesi için 1628 ada 19, 20 ve 21 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna rastlayan, 1628 ada 8 parsel numaralı taşınmazın imar yoluna ve park alanına rastlayan kısımlarının kamulaştırılması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:116

Gündemin 9.maddesi: İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel numaralı taşınmazın malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanın bedelsiz olarak kendisine devredilmesi ile ilgili mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:117

Gündemin 10.maddesi: Belediyemiz sınırları içerisinde Ulusal Market Zincirlerinin açılması ile ilgili 08.01.2010 tarihli ve 20 nolu meclis kararındaki 400 m2 şartının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:118

Gündemin 11.maddesi: 2 adet Encümen Üyesi seçimi. (Gizli oy)

“5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği 1 yıl görev yapmak üzere”

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Meclis Başkanı Elif KÖSE, Onur VARLI ve Serap KARAOĞLU’nu sözlü olarak önerdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyesi Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU ve Muharrem TÜNAY’ı sözlü olarak önerdi.

Yapılan gizli oylama neticesinde;

 

Kâtip Üye Murat ÖZODABAŞ, 25 adet kapalı zarf ve 25 adet oy pusulası olduğunu belirtti ve oy pusulalarını açarak okumaya geçti. Gizli oy pusulalarının tasnifi neticesinde,

Cemal AKARSU’ya 9 oy, Muharrem TÜNAY’a 10 oy, Onur VARLI’ya 16 oy, Serap KARAOĞLU’na 15 oy, çıktı.

 

Bu sonuçların ardından Onur VARLI ve Serap KARAOĞLU Encümen üyeliklerine seçildi.

 

KARAR NO:119

Gündemin 12.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; İmar Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, komisyonların 5 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıllığına seçilmesi önerisini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:120

Gündemin 12.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; İmar Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kemal AKGÜL, kendisini ve Gizem KARAGÖZLÜ’yü sözlü olarak önerdi.

İyi Parti grubu adına Ahmet ŞAHİN, Fatih DÖKMECİ’yi sözlü olarak önerdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Birol SARIVAZ, Mehmet ADALAR’ı sözlü olarak önerdi.

Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Orhan KAYNAR, kendisini sözlü olarak önerdi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonunun; Fatih DÖKMECİ, Gizem KARAGÖZLÜ, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR ve Orhan KAYNAR isimlerinden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:121

Gündemin 13.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

 

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kemal AKGÜL, Halil BAKKAL ve İsmail ÖZGÜREL’i sözlü olarak önerdi.

İyi Parti grubu adına Ahmet ŞAHİN, kendisini sözlü olarak önerdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Birol SARIVAZ, Nazmiye DURSUNLAR’ı sözlü olarak önerdi.

Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Orhan KAYNAR, Murat ÖZODABAŞ’ı sözlü olarak önerdi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonunun; Ahmet ŞAHİN, Halil BAKKAL, İsmail ÖZGÜREL, Murat ÖZODABAŞ ve Nazmiye DURSUNLAR isimlerinden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:122

Gündemin 14.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, daha önceki ihtisas komisyonu olan Kültür Turizm ve Çevre Komisyonunun tekrar devam etmesini, üye sayısını 5 kişiden oluşmasını ve görev süresinin 1 yıl olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:123

Gündemin 14.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Kemal AKGÜL, Gizem KARAGÖZLÜ ve Sedat TOKMAK’ı sözlü olarak önerdi.

İyi Parti grubu adına Ahmet ŞAHİN, Hamdi SOYKAL’ı sözlü olarak önerdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Birol SARIVAZ, Hasan Hüsnü DEMİR’i sözlü olarak önerdi.

Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Orhan KAYNAR, Cemal AKARSU’yu sözlü olarak önerdi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonunun; Cemal AKARSU, Gizem KARAGÖZLÜ, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR ve Sedat TOKMAK isimlerinden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 11.04.2023 Salı günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

        Elif KÖSE                          Murat ÖZODABAŞ                       Nazmiye DURSUNLAR                   

     Meclis Başkanı                             Kâtip Üye                                          Kâtip Üye