SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 04 OCAK 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-01-10

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 04 OCAK 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 TOPLANTI DÖNEMİ :04.01.2022

 BİRLEŞİM                  :1

 OTURUM                    :1                                                                                                           SAAT: 18.00

          

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden 04.01.2022 Salı günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.   

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Onur VARLI, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Mehmet Baki DUVAN ve Nazmiye DURSUNLAR’ın mazeretli, Cemal AKARSU, Hülya KAYA ÖZVERDİ, Murat ÖZODABAŞ, Orhan KAYNAR ve Saim TİRYAKİ’nin mazeretsiz katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.    

Meclis Üyeleri Orhan KAYNAR ve Murat ÖZODABAŞ birleşime katıldı.

KARAR NO:1

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Mehmet Baki DUVAN ve Nazmiye DURSUNLAR’ın mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Üyeleri Cemal AKARSU, Hülya KAYA ÖZVERDİ ve Saim TİRYAKİ birleşime katıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

1-İlçemiz Emekliler Cemiyeti Derneğinin, üyeleri için Belediye hizmetlerinden indirimli (nişan, düğün ve salon kiralama) yararlandırılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

2-Safranbolu Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarihli ve 256 sayılı kararına istinaden hazırlanan “Safranbolu Belediyesi Görüntü Kirliliği ve Dış Cephe Yönetmeliği”nin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3-Safranbolu Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarihli ve 256 sayılı kararı gereği Sadri Artuç Caddesi üzerinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren unsurların ortadan kaldırılmasına ilişkin yapılan çalışma doğrultusunda uygulama usulünün değerlendirilmesi. (Kül.Tur.Çev.Kom.)

4-İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 619 ada 76 parselde kayıtlı taşınmazın konut kullanımında müstakil inşaat elverişli olmadığından dolayı bahse konu taşınmazın zemin katında ticari faaliyet yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

5-İlçemiz 15 Temmuz Mahallesi Muhtarının talebi doğrultusunda 08.01.2010 tarihli ve 20 nolu meclis kararı ile ilçemizde zincir market şubesi açılması veya yeni market açılması durumunda kullanım alanı büyüklüğünün 400 m2’den az olmama şartının görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

6-Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

7-Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonuna Sadi Yaver ATAMAN isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.

8-Safranbolu Türk Halk Müziği Topluluğunun, faaliyetlerini Belediyemiz bünyesinde devam ettirme talebinin görüşülmesi.

9-Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla alımı yapılan 7 adet Isuzu marka otobüslerin trafik devir işleminin hibe (bağış) yoluyla İşletme Müdürlüğüne trafik tescilinin yapılması konusunun görüşülmesi.

10-Belediyemizde kayıtlı 78 SK 466 ve 78 SA 762 plakalı araçların EKO’ya ayrılması konusunun görüşülmesi.

11-Belediye Meclisinin 24.05.2019 tarihli ve 80 sayılı ile 05.07.2019 tarihli ve 101 sayılı kararları ile ilçemizde uygulanacak ücretli yol kenarı otopark yerleri belirlenmiş olup, ücretli yol kenarı otopark yerlerinden Atatürk Mahallesi İsmail Hakkı Özkan Sokak için daha önceden belirlenen 17 araçlık kapasitenin çoğaltılması, Sadri Artuç Caddesi Özgür Sokak (Kaymakamlık yukarısı-Beyaz Köşk yanı kavşak) ücretli yol kenarı otopark yerinin araç park sayısının az olması sebebiyle ilçemizde uygun olabilecek bir alanla değiştirilmesi ve Belediye Meclisinin 25.11.2020 tarihli ve 268 sayılı kararı ile belirlenen ücretli yol kenarı otopark tarifesinin ilk 30 dakikalık ücretsiz olan kısmının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.  

12-2022 Mali yılına ait İtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

13-2022 Mali yılına ait Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

14-5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren istihdamına devam edilmesi uygun görülen toplamda 9 (dokuz) adet sözleşmeli personele 2022 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

15-İlçemiz Emek Mahallesi 1529 ada 22 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 18,60 m2 yüzölçümlü 1529 ada 28 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

16-5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden Meclis tatil ayının belirlenmesi.

17-5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Denetim Komisyonu üye seçimi.(Gizli Oylama)

KARAR NO:2

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 17 adet mevcut gündeme, başka gündem maddesi teklifi de olmadığından, gündemin 17 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 1, 2 ve 3.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KARAR NO:3

Gündemin 4.maddesi: İlçemiz Emek Mahallesi tapuda 619 ada 76 parselde kayıtlı taşınmazın konut kullanımında müstakil inşaat elverişli olmadığından dolayı bahse konu taşınmazın zemin katında ticari faaliyet yapılması talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar Komisyonu raporuna istinaden reddini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5 ve 6.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.                        

            KARAR NO:4

            Gündemin 7.maddesi: Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonuna Sadi Yaver ATAMAN isminin verilmesi konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

            KARAR NO:5

            Gündemin 8.maddesi: Safranbolu Türk Halk Müziği Topluluğunun, faaliyetlerini Belediyemiz bünyesinde devam ettirme talebinin görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

            KARAR NO:6

            Gündemin 9.maddesi: Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla alımı yapılan 7 adet Isuzu marka otobüslerin trafik devir işleminin hibe (bağış) yoluyla İşletme Müdürlüğüne trafik tescilinin yapılması konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

            KARAR NO:7

            Gündemin 10.maddesi: Belediyemizde kayıtlı 78 SK 466 ve 78 SA 762 plakalı araçların EKO’ya ayrılması konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, evet şimdi bu maddede EKO’ya kısmının, ekonomik ömrünü tamamlaması konusunun görüşülmesi diye değiştirilmesini teklif ediyorum dedi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, Gündemin 10.maddesinin, Belediyemizde kayıtlı 78 SK 466 ve 78 SA 762 plakalı araçların ekonomik ömrünü tamamlaması konusunun görüşülmesi olarak değiştirilmesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:8

Gündemin 10.maddesi: Belediyemizde kayıtlı 78 SK 466 ve 78 SA 762 plakalı araçların ekonomik ömrünü tamamlaması konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:9

Gündemin 11.maddesi: Belediye Meclisinin 24.05.2019 tarihli ve 80 sayılı ile 05.07.2019 tarihli ve 101 sayılı kararları ile ilçemizde uygulanacak ücretli yol kenarı otopark yerleri belirlenmiş olup, ücretli yol kenarı otopark yerlerinden Atatürk Mahallesi İsmail Hakkı Özkan Sokak için daha önceden belirlenen 17 araçlık kapasitenin çoğaltılması, Sadri Artuç Caddesi Özgür Sokak (Kaymakamlık yukarısı-Beyaz Köşk yanı kavşak) ücretli yol kenarı otopark yerinin araç park sayısının az olması sebebiyle ilçemizde uygun olabilecek bir alanla değiştirilmesi ve Belediye Meclisinin 25.11.2020 tarihli ve 268 sayılı kararı ile belirlenen ücretli yol kenarı otopark tarifesinin ilk 30 dakikalık ücretsiz olan kısmının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.  

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:10

Gündemin 12.maddesi: 2022 Mali yılına ait İtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:11

Gündemin 13.maddesi: 2022 Mali yılına ait Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:12

Gündemin 14.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi uyarınca 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren istihdamına devam edilmesi uygun görülen toplamda 9 (dokuz) adet sözleşmeli personele 2022 yılı için ödenecek net ücretin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

            KARAR NO:13

            Gündemin 15.maddesi: İlçemiz Emek Mahallesi 1529 ada 22 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 18,60 m2 yüzölçümlü 1529 ada 28 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:14

Gündemin 16.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden Meclis tatil ayının belirlenmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ben bu sene meclisin tatil yapmamasını öneriyorum arkadaşlar, önerisi olan var mı? dedi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 2022 yılında meclisin tatil yapmamasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:15

Gündemin 17.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine istinaden Denetim Komisyonu üye seçimi.(Gizli Oylama)

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucu gizli oy pusulalarının tasnifi neticesinde, Yedek Kâtip Üye Birol SARIVAZ 24 adet kapalı zarf olduğunu belirtti ve oy pusulalarını açarak okumaya geçti.

Bu sonuçların ardından Abdullah ÜNAL, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Gökçe AYDIN, İsmail ÖZGÜREL Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 06.01.2022 Perşembe günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

 

                     Elif KÖSE                                Murat ÖZODABAŞ                             Birol SARIVAZ                         

                   Meclis Başkanı                                 Kâtip Üye                                           Y.Kâtip Üye