SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 06 OCAK 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-01-12

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 06 OCAK 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 

 TOPLANTI DÖNEMİ :06.01.2022

 BİRLEŞİM                  :2

 OTURUM                    :1                                                                                                           SAAT: 18.00

          

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden 06.01.2022 Perşembe günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

             Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKÂR, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Mehmet Baki DUVAN ve Nazmiye DURSUNLAR’ın mazeretli katılmadığı birleşim Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.    

KARAR NO:16

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Mehmet Baki DUVAN ve Nazmiye DURSUNLAR’ın mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:17

Gündemin 8.maddesi: Safranbolu Türk Halk Müziği Topluluğunun, faaliyetlerini Belediyemiz bünyesinde devam ettirme talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu raporuna istinaden ilgili maddenin onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KARAR NO:18

Gündemin 10.maddesi: Belediyemizde kayıtlı 78 SK 466 ve 78 SA 762 plakalı araçların ekonomik kullanım ömrünü tamamlaması konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KARAR NO:19

Gündemin 12.maddesi: 2022 Mali yılına ait İtfaiye personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:20

Gündemin 13.maddesi: 2022 Mali yılına ait Zabıta personeline ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 14 ve 15.maddesi için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı 3. birleşiminin 11.01.2022 Salı günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 2. birleşimi kapattı.

 

                     Elif KÖSE                                Murat ÖZODABAŞ                          Birol SARIVAZ                         

                   Meclis Başkanı                                 Kâtip Üye                                        Y.Kâtip Üye