SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 07 HAZİRAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2021-06-10

1

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 07 HAZİRAN 2021 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 

 TOPLANTI DÖNEMİ :07.06.2021

 BİRLEŞİM                  :2

 OTURUM                    :1                                                                                                           SAAT: 18.00

          

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden 07.06.2021 Pazartesi günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKAR, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Mehmet ADALAR, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı,  Hülya KAYA ÖZVERDİ’nin mazeretli katılmadığı birleşim Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

          

           KARAR NO: 170

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyesi Hülya KAYA ÖZVERDİ’nin 07.06.2021 tarihindeki Belediye Meclis birleşimi için izinli sayılması hususundaki mazeret dilekçesi oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 171

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı 01.06.2021 tarihli 1. birleşim kararlarının okunmuş sayılmasını ve doğruluğunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Meclis Üyesi Kemal AKGÜL, gündeme geçmeden önce Millet İttifakı adına bir metin okumak istiyorum dedi.

MİLLET İTTİFAKI MECLİS ÜYELERİ ADINA

 

Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi ve kurucu şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıları üzüntü, öfke ve milli birliğimiz açısından endişeyle takip ediyoruz.

Bu kapsamda, 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ayasofya Camii'nde düzenlenen, devlet erkânının da bulunduğu bir programda, imam Mustafa Demirkan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ü kast ederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyoruz.

Bu zihniyete ve onun savunucularına şunu hatırlatmak isteriz: Ayasofya'nın bulunduğu İstanbul'u 6 Ekim 1923'te düşman işgalinden kurtaran da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'tür.

Tarihimizde, İstanbul işgal altındayken, milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına "katli vaciptir" diye fetva veren işbirlikçi Dürrizade'ler çıkmışsa da bu zihniyetin karşısında duran, "Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye aleyhine fetva verip, düşmanlık yapar bilin ki, onların damarlarında kâfir kanı akar" diyen Sütçü İmam'lar vardır.

Atatürk'e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenler, ulusal değerlerimizi hedef almaktadır. Bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımız görmektedir.

Safranbolu Belediyesi Millet İttifakı Meclis Üyeleri olarak, Atatürk'e yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize karşı ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.

 

Gündemin 1 ve 2.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

KARAR NO:172

Gündemin 3.maddesi: İlçemiz Esentepe Mahallesinde Belediyemize terk edilen 132 ada üzerinde bulunan arsayı/yapı kayıt belgesi alınmış bina ve arsayı satın alma talebinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

 

KARAR NO:173

Gündemin 4.maddesi: İlçemiz Tokatlı (Esentepe) Mahallesi 1566 ada 1 parsel noda kayıtlı taşınmazda zemin kat ticaret talebinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:174

Gündemin 5.maddesi: Ülkemizde, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında topyekun çalışmalar yürütülmektedir. Bu mücadele ve dayanışma içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan genelgeler doğrultusunda çeşitli faaliyet alanlarındaki işyerlerinin çalışmalarına bazı zamanlarda ara verilmiştir. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanununun 14.maddesine istinaden pandemiden kapanmalar sebebiyle zarar gören esnaflarımıza Belediyemizce nakdi destek verilmesi teklifinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporundaki 1000 TL nakdi desteği,  “1000 TL’ye kadar” olarak düzeltilerek oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:175

Gündemin 6.maddesi: İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 151 ada 3 parsel malikinin, Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan 8.42 m2 yüzölçümlü 151 ada 10 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:176

Gündemin 7.maddesi: İlçemiz Çavuş Mahallesi 337 ada 6 parsel malikinin, Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel Sit Alanında bulunan, imar yolu olarak belirlenmiş alanın yaklaşık 30 m2 yüzölçümünü satın alma talebinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:177

Gündemin 8.maddesi: İlçemiz Yeni Mahalle 121 ada 1 ve 6 parselleri ve 1507 ada 164 parseli kapsayan alanda Belediye Meclisince kabul edilerek Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna onaylanmak için sunulan ve kurulca uygun bulunan İlköğretim Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı (Hayır Çarşısı), Ortaöğretim Tesis Alanı ve imar yolu kullanımlarına ilişkin plan değişikliğinin Belediyemiz Meclisince onaylanması konusunun görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar Komisyonu Raporuna istinaden oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 9.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

KARAR NO:178

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Ağustos ayı Meclis Toplantısının 03.08.2021 Salı günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi ve Haziran ayı Meclis Toplantısını kapattı.

 

                     Elif KÖSE                                Murat ÖZODABAŞ                        Nazmiye DURSUNLAR                         

                   Meclis Başkanı                                 Kâtip Üye                                           Kâtip Üye