SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 08 EKİM 2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2021-10-15

 

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 08 EKİM 2021 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 

 TOPLANTI DÖNEMİ :08.10.2021

 BİRLEŞİM                  :2

 OTURUM                    :1                                                                                                           SAAT: 18.30

          

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden 08.10.2021 Cuma günü saat 18.30’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR,  Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı,  Kadir CEFAKÂR’ın mazeretli katılmadığı birleşim Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.    

                                

KARAR NO:263

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyesi Kadir CEFAKAR’ın mazeret dilekçesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 1 ve 2.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

 

KARAR NO:264

Gündemin 3.maddesi: İlçemiz Akçasu Mahallesi tapuda 947 ada 2 ve 3 parsel, 948 ada 1 ve 2 parsel, 949 ada 1 parsel ve 951 ada 1 ve 2 parsel maliklerinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan 2.932,1 m2 yüzölçümlü 947 ada 1 parseli satın alma taleplerinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının Raporlarına istinaden, ilgili maddenin reddini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 4 ve 5.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

 

KARAR NO:265

Gündemin 7.maddesi: İlan ve Reklam Vergisi Yönetmeliğinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden, ilgili maddenin kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 8 ve 10.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

 

            KARAR NO:266

            Gündemin 11.maddesi: İlçemiz Yeni Mahalle 609 ada 124 parselde kayıtlı yaklaşık 431 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 05.05.2008 yılında askıya çıkan imar planında Park Alanı olarak planlandığı, askı sürecinde imar planına itiraz edildiği, konu ile ilgili meclis kararı alındığı, alınan meclis kararına istinaden bahse konu alanın iskân alanı olarak tescil edilmesi talebinin 04.07.2008 tarihli ve 173 numaralı meclis kararı doğrultusunda görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonu Raporuna istinaden, ilgili maddenin reddini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 12 ve 13.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

           

            KARAR NO:267

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısının 02.11.2021 Salı günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi ve Ekim ayı Meclis Toplantısını kapattı.

 

 

 

                     Elif KÖSE                                Murat ÖZODABAŞ                          Nazmiye DURSUNLAR                         

                   Meclis Başkanı                                 Kâtip Üye                                             Kâtip Üye