SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 08 EYLÜL 2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2021-09-14

 TOPLANTI DÖNEMİ :08.09.2021

 BİRLEŞİM                  :2

 OTURUM                    :1                                                                                                           SAAT: 18.00

          

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine istinaden 08.09.2021 Çarşamba günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Onur VARLI, Orhan KAYNAR, Saim TİRYAKİ ve Sedat TOKMAK’ın katıldığı,  Adem KARATAŞ, Kemal AKGÜL, Halil BAKKAL, Mehmet ADALAR, Nazmiye DURSUNLAR ve Serap KARAOĞLU’nun mazeretli katılmadığı birleşim Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

          

           KARAR NO: 242

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Adem KARATAŞ, Kemal AKGÜL, Halil BAKKAL, Mehmet ADALAR, Nazmiye DURSUNLAR ve Serap KARAOĞLU’nun 08.09.2021 tarihindeki Belediye Meclis birleşimi için izinli sayılmaları hususundaki mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO: 243

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.09.2021 tarihli 1. birleşim kararlarının okunmuş sayılmasını ve doğruluğunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:244

Gündemin 1.maddesi: İlçemiz Musalla Mahallesi Şehir Mezarlığına hayrat çeşme yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın taleplerinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarında bahsedildiği şekli ile oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2 ve 3.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

KARAR NO:245

Gündemin 4.maddesi: Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının oda kaydı bulunan servis esnaflarının 2021-2022 eğitim-öğretim yılına ait servis ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyon raporunda bahsedildiği şekli ile oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:246

Gündemin 5.maddesi: İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 1606 ada 6 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 3,72 m2 yüzölçümlü 1606 ada 13 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarında bahsedildiği şekli ile oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 6, 7, 8, 9 ve 10.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

KARAR NO:247

Gündemin 11.maddesi: Safranbolu Belediyesi İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda bahsedildiği şekli ile oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:248

Gündemin 12.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Aslanlar Caddesi ile Kavaklar Caddesini birbirine bağlayan ve Şirintepe Villalarının güneyinde bulunan isimsiz yola sokak ismi verilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu Raporunda bahsedildiği şekli ile oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:249

Gündemin 13.maddesi: 80 x 40 x 35 cm ebatlarında iç aksamı su yalıtımlı, mevsimlik çiçek dikili ahşap hazır saksı satış bedelinin 750 TL birim fiyatı ile 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda bahsedildiği şekli ile oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:250

Gündemin 14.maddesi: Şehir Mezarlığına Hayrat çeşme yapılması talebinin görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi İmar Komisyonu Raporunda bahsedildiği şekli ile oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 15.maddesi için komisyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

 

KARAR NO:251

Gündemin 16.maddesi: İlçemiz Yeni Mahalle 840 ada 3 parselde kurulan irtifak hakkı tesisinin değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddeyi Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda bahsedildiği şekli ile oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:252

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Ekim ayı Olağan Meclis Toplantısının 06.10.2021 Çarşamba günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi ve Eylül ayı Meclis Toplantısını kapattı.

 

                     Elif KÖSE                                Murat ÖZODABAŞ                          Birol SARIVAZ                         

             Meclis Başkanı                                 Kâtip Üye                                       Y. Kâtip Üye