SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 08 KASIM 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-12-06

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 08 KASIM 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 

 TOPLANTI DÖNEMİ: 08/11/2022

 BİRLEŞİM :2

 OTURUM  :1                                                                                                   SAAT: 18.00

             

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 08.11.2022 Salı günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

Üyelerden: Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kadir CEFAKAR, Kemal AKGÜL, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR,  Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Gökçe AYDIN, Onur VARLI ve Saim TİRYAKİ’nin mazeretli, Mehmet ADALAR’ın mazeretsiz, Abdullah ÜNAL’ın hastalığı sebebiyle katılmadığı birleşim, Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı. (Mehmet ADALAR 9.maddenin görüşülmesi sırasında birleşime katıldı.)

            Meclis Başkanı Elif KÖSE,  Meclis Üyesi Abdullah ÜNAL’ın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi “..Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır…”  hükmüne göre rahatsızlığı sebebiyle izinli sayıldığını bildirdi.        

            KARAR NO:272

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyeleri Gökçe AYDIN, Onur VARLI ve Saim TİRYAKİ’nin mazeret dilekçelerini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 1, 3, 5, 12, 13, 14 ve 16. maddeleri için çalışmalar devam etmektedir.

KARAR NO:273

Gündemin 4.maddesi: İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi tapuda 558 ada 125 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 12,33 m2 yüzölçümlü 558 ada 158 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:274

Gündemin 6.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği bütçe tertipleri arası ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Üye Mehmet ADALAR, birleşime katıldı.

KARAR NO:275

Gündemin 9.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi tapuda 748 ada 16 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 213,94 m2 yüzölçümlü 748 ada 36 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuyla satışın ihale yoluyla yapılabileceği anlaşıldığından, parseli satın alma talebinin reddini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:276

Gündemin 10.maddesi: Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 232 Kadro Numaralı 1. Dereceli 1 (bir) adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. Dereceli 1(bir) adet Mühendis kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 375 Kadro Numaralı 5. Dereceli 1 (bir) adet Şehir Plancısı kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 8. Dereceli 1(bir) adet Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:277

Gündemin 11.maddesi: Sağlık  Hizmetleri Sınıfında 9. Dereceli 1 (bir) adet Sağlık Memuru kadrosu ile Genel İdari Hizmetler Sınıfında 9.dereceli 1(bir) adet Çocuk Eğitimcisi kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı 3. birleşiminin 22.11.2022 Salı günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 2. birleşimi kapattı.

              Elif KÖSE                       Murat ÖZODABAŞ                      Nazmiye DURSUNLAR                      

         Meclis Başkanı                          Kâtip Üye                                        Kâtip Üye