SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 08 NİSAN 2022 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2022-04-19

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 08 NİSAN 2022 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 TOPLANTI DÖNEMİ: 08/04/2022

 BİRLEŞİM :1

 OTURUM   :1                                                                                                       SAAT: 18.00

             Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 08.04.2022 Cuma günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

            Üyelerden: Abdullah ÜNAL,  Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gökçe AYDIN, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Orhan KAYNAR, Onur VARLI, Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK ve Serap KARAOĞLU’nun katıldığı, Kadir CEFAKAR’ın mazeretli katılmadığı toplantı Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.  

           Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları, Müteveffa Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyelerinin manevi huzurunda yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.

GÜNDEM MADDELERİ

Meclise bilgi verilecek konu: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Md. Uyarınca hazırlanan 2021 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporunun sunumu.

1-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca imar planı revizyonu yaptırılan doğal sit alanlarında yapılacak plan tatbiki ve imar uygulamalarının 5 (beş) yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt. Kom.)

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi, tapuda 1630 ada 48 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 5,03 m2 yüzölçümlü 1630 ada 50 parsel numaralı taşınmazı satın alma talebi konusunun görüşülmesi.

3-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının servis ücretlerine zam talebi konusunun görüşülmesi.

4-İşletme Müdürlüğüne bağlı tesislerde satışı yapılan ürün, hizmetler ve Halk Otobüsleri ücret tarifelerinin güncellenmesi, Sosyal Tesislerde satışı yapılmak üzere yeni ürünlerin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

5-2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

6-2 adet Encümen Üyesi seçimi. (Gizli oy)

“5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği 1 yıl görev yapmak üzere”

7-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; İmar Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

8-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

9-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

KARAR NO:82

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyesi Kadir CEFAKÂR’ın mazeret dilekçesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.           

           KARAR NO:83

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kent Mobilyalarının (Reklam Panoları) 5 yıla kadar kiralama süresinin belirlenmesi konulu teklifin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Meclise bilgi verilecek konu: 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Md. Uyarınca hazırlanan 2021 Mali Yılı Denetim Komisyonu Raporunun sunumu.

1-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca imar planı revizyonu yaptırılan doğal sit alanlarında yapılacak plan tatbiki ve imar uygulamalarının 5 (beş) yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi. (İmar-Plan ve Büt. Kom.)

2-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi, tapuda 1630 ada 48 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 5,03 m2 yüzölçümlü 1630 ada 50 parsel numaralı taşınmazı satın alma talebi konusunun görüşülmesi.

3-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının servis ücretlerine zam talebi konusunun görüşülmesi.

4-İşletme Müdürlüğüne bağlı tesislerde satışı yapılan ürün, hizmetler ve Halk Otobüsleri ücret tarifelerinin güncellenmesi, Sosyal Tesislerde satışı yapılmak üzere yeni ürünlerin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

5-2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

6-2 adet Encümen Üyesi seçimi. (Gizli oy)

“5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği 1 yıl görev yapmak üzere”

7-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; İmar Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

8-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

9-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

10-Kent Mobilyalarının (Reklam panoları) 5 yıla kadar kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

KARAR NO:84

Meclis Başkanı Elif KÖSE, 9 adet mevcut gündeme, 1 adet gündem maddesi teklifi de eklenerek gündemin 10 maddeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

            Gündemin 1.maddesi için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

               KARAR NO:85

            Gündemin 2.maddesi: İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi, tapuda 1630 ada 48 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 5,03 m2 yüzölçümlü 1630 ada 50 parsel numaralı taşınmazı satın alma talebi konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

            KARAR NO:86

            Gündemin 3.maddesi: Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığının servis ücretlerine zam talebi konusunun görüşülmesi.

            Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

          

            KARAR NO:87

Gündemin 4.maddesi: İşletme Müdürlüğüne bağlı tesislerde satışı yapılan ürün, hizmetler ve Halk Otobüsleri ücret tarifelerinin güncellenmesi, Sosyal Tesislerde satışı yapılmak üzere yeni ürünlerin eklenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5.maddesi: 2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Faaliyet Raporunun incelenmesi için bir sonraki birleşime bırakalım. Gruplara bırakılmıştı dedi.

KARAR NO:88

Gündemin 6.maddesi: 2 adet Encümen Üyesi seçimi. (Gizli oy)

“5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi (b) bendi gereği 1 yıl görev yapmak üzere”

Yapılan oylama sonucu gizli oy pusulalarının tasnifi neticesinde, Kâtip Üye Murat ÖZODABAŞ 25 adet kapalı zarf olduğunu belirtti ve oy pusulalarını açarak okumaya geçti.

Onur VARLI’ya 16 oy, Serap KARAOĞLU’na 15 oy, Muharrem TÜNAY’a 10 oy, Orhan KAYNAR’a 8 oy, Birol SARIVAZ’a 1 oy çıktı.

Bu sonuçların ardından Onur VARLI ve Serap KARAOĞLU Encümen üyeliklerine seçildi.

KARAR NO:89

Gündemin 7.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; İmar Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonunun üye sayısının 5 kişiden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:90

Gündemin 7.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; İmar Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonunun görev süresinin 1 yıl olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:91

Gündemin 7.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; İmar Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonunun; Mehmet Baki DUVAN, Kemal AKGÜL, Ahmet ŞAHİN,  Orhan KAYNAR ve Kadir CEFAKÂR isimlerinden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:92

Gündemin 8.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonunun üye sayısının 5 kişiden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:93

Gündemin 8.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonunun görev süresinin 1 yıl olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:94

Gündemin 8.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Plan ve Bütçe Komisyonu üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Plan ve Bütçe Komisyonunun; İsmail ÖZGÜREL, Erol ALTUNTEPE, Gökçe AYDIN, Nazmiye DURSUNLAR ve Murat ÖZODABAŞ isimlerinden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:95

Gündemin 9.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonu kurulmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:96

Gündemin 9.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonunun üye sayısının 5 kişiden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:97

Gündemin 9.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonunun görev süresinin 1 yıl olmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

KARAR NO:98

Gündemin 9.maddesi: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereği ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesine istinaden; Diğer ihtisas komisyonu/komisyonları kurulması, üye sayısının belirlenmesi, görev süresi 1 yılı geçmemek üzere süresinin belirlenmesi ve üye seçimi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonunun; Sedat TOKMAK, Serap KARAOĞLU, Fatih DÖKMECİ, Hasan Hüsnü DEMİR ve Cemal AKARSU isimlerinden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

KARAR NO:99

Gündemin 10.maddesi: Kent Mobilyalarının (Reklam panoları) 5 yıla kadar kiralama süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, gündem maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 15.04.2022 Cuma günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılacağını duyurdu ve 1. birleşimi kapattı.

 

                     Elif KÖSE                                  Murat ÖZODABAŞ                        Nazmiye DURSUNLAR                        

                 Meclis Başkanı                                    Kâtip Üye                                           Kâtip Üye