SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 11 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

2023-04-26

SAFRANBOLU BELEDİYE MECLİSİNİN 11 NİSAN 2023 TARİHLİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTI KARARI

 

TOPLANTI DÖNEMİ: 11/04/2023

 BİRLEŞİM :2

 OTURUM   :1                                                                                                      SAAT: 18.00

           

            Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince 11.04.2023 Salı günü saat 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda toplandı.

 

Üyelerden: Adem KARATAŞ, Ahmet ŞAHİN, Birol SARIVAZ, Cemal AKARSU, Erol ALTUNTEPE, Fatih DÖKMECİ, Gizem KARAGÖZLÜ, Halil BAKKAL, Hamdi SOYKAL, Hasan Hüsnü DEMİR, Hülya KAYA ÖZVERDİ, İsmail ÖZGÜREL, Kemal AKGÜL, Mehmet ADALAR, Mehmet Baki DUVAN, Muharrem TÜNAY, Murat ÖZODABAŞ, Nazmiye DURSUNLAR, Onur VARLI, Orhan KAYNAR,  Saim TİRYAKİ, Sedat TOKMAK, Serap KARAOĞLU’nun katıldığı,   Kadir CEFAKAR’ın mazeretli, Abdullah ÜNAL’ın hastalığı sebebiyle katılmadığı birleşim, Meclis Başkanı Elif KÖSE tarafından açıldı.

          

             Meclis Başkanı Elif KÖSE,  Meclis Üyesi Abdullah ÜNAL’ın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi “..Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır…”  hükmüne göre rahatsızlığı sebebiyle izinli sayıldığını bildirdi.

             

            KARAR NO:124

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Meclis Üyesi Kadir CEFAKAR’ın mazeret dilekçesini oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 1.maddesi için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

 

KARAR NO:125

Gündemin 3.maddesi:  Safranbolu Belediyesi Şehit Coşkun İŞLEYEN Şehirlerarası Otobüs Terminali ücret tarifesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan ve Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısı ekinde yer alan şekli ile görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden kabulünü oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:126

Gündemin 4.maddesi: 2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve oylanması için Meclise Başkanlık etmek üzere Meclis 1.Başkan Vekili Onur VARLI’yı davet etti.

Meclis 1.Başkan Vekili Onur VARLI, 2022 Yılı Faaliyet Raporunu oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

 

             Onur VARLI                           Murat ÖZODABAŞ                      Nazmiye DURSUNLAR                     

         Meclis 1.Başkan V.                        Kâtip Üye                                       Kâtip Üye                        

 

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Başkanlık Divanında ki yerine geçti.

 

Gündemin 5 ve 6.maddeleri için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

KARAR NO:127

Gündemin 7.maddesi: İlçemiz Babasultan Mahallesi tapuda 371 ada 49 parsel malikinin, Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen oluştuğu anlaşılan 4.45 m2 yüzölçümlü 371 ada 87 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, İmar Komisyonu Raporunda sehven “Barış Mahallesi” olarak yazılan ibarenin “Babasultan Mahallesi” olarak düzeltilerek, İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden ilgili maddenin onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 8.maddesi için komisyonlar çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

 

KARAR NO:128

Gündemin 9.maddesi: İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 35 parsel numaralı taşınmazın malikinin, imar planı doğrultusunda yola terk ettiği ihdasa konu alanın bedelsiz olarak kendisine devredilmesi ile ilgili mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarına istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR NO:129

Gündemin 10.maddesi: Belediyemiz sınırları içerisinde Ulusal Market Zincirlerinin açılması ile ilgili 08.01.2010 tarihli ve 20 nolu meclis kararındaki 400 m2 şartının yeniden değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

Meclis Başkanı Elif KÖSE, ilgili maddenin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna istinaden onaylanmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada Adem KARATAŞ, Birol SARIVAZ, Muharrem TÜNAY ve Nazmiye DURSUNLAR’ın çekimser oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

 

KARAR NO:130

Meclis Başkanı Elif KÖSE, Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısının 02.05.2023 Salı günü 18.00’da Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver ATAMAN Meclis Toplantı Salonunda yapılmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Nisan ayı meclis toplantısını kapattı.

 

             Elif KÖSE                       Murat ÖZODABAŞ                      Nazmiye DURSUNLAR                      

         Meclis Başkanı                           Kâtip Üye                                       Kâtip Üye