Safranbolu Kent Kart Başvuru Belgeleri

2021-03-23
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN TAM / ÜCRETSİZ OLARAK YARARLANACAKLAR İÇİN İSTENİLEN KOŞULLAR VE BELGELER
TAM
 
Tam kart için dolum bayiilerine müracaat edilecektir.Belgesiz olarak temin edilebilecektir.
 
65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR
 
Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı) 
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş )
 
GAZİ / GAZİ YAKINI / ŞEHİT YAKINI / VAZİFE MALULÜ 
 
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen üzerinde " Gazi / Gazi Yakını / Şehit Yakını " ibaresi bulunan kart aslı ve fotokopisi 
Bir adet renkli Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı)
25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları
 
BASIN MENSUPLARI
 
T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilmiş Sarı Basın Kartı veya Sürekli Basın Kartı sahipleri. 
Basın kimlik kartı(aslının ibrazı) fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı)
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
 
ENGELLİLER (% 40 VE ÜSTÜ)
 
Başbakanlık veya T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen Engelli kartı olanlar için aslının ibrazı ile fotokopisi
Engelli kartı olmayanlar için hastaneden alacakları aslı gibidir onaylı yüzdelik engel oranını gösteren kurul raporu
Nüfus cüzdanına engel oranı belirtilmiş ise arkalı önlü fotokopisi (BELİRTİLMEMİŞ İSE İSTENMEZ )
Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı)
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
 
ENGELLİ REFAKATCİ
 
% 50’nin üzerinde engeli olup, sağlık kurulu raporunun "Ağır Engelli" olduğunu belgeleyen
Engelli Kimlik Kartında “ULAŞIMDA REFAKATÇİ HAKKI VARDIR” ibaresi bulunan kişileri
Engelli Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi, (Son 2 yıla ait )
Sağlık raporu engelli alına alınacaktır.
 
7 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR
 
Yedi yaşın altında olan çocuklar yolcu seyahat kartı düzenlenmeksizin ücretsiz seyahat edebilirler.
 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 
Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Baş komiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü 
Çalışılan Kurumdan Alınan Görev Yazısı
Kurum Kimliği önlü arkalı fotokopisi ve aslının ibrazı
Nüfus cüzdanı fotokopisi,( T.C kimlik nolu aslının ibrazı)
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
 
Kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan Subay, Astsubay ve Uzman Çavuşlar
Çalışılan Kurumdan Alınan Görev Yazısı
Kurum Kimliği önlü arkalı fotokopisi ve aslının ibrazı
Nüfus cüzdanı fotokopisi,( T.C kimlik nolu aslının ibrazı)
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
 
POSTA DAĞITICILARI
 
Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi üniformalı postacı ve dağıtıcıları 
(şirket/taşeron personeli hariç)
Kurum Kimliği önlü arkalı fotokopisi ve aslının ibrazı
Çalışılan Kurumdan Alınan Görev Yazısı
Nüfus cüzdanı fotokopisi,( T.C kimlik nolu aslının ibrazı)
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
 
TÜİK PPERSONELİ
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49.Maddesi uyarınca, Belediye hizmet alanı içerisinde sayım, araştırma, inceleme,denetleme ve veri kalite kontrolü için  geçici görevle sahada görevlendirilen Türkiye İstatistik Kurumu personelini Çalışılan Kurumdan Alınan Görev Yazısı 
Nüfus cüzdanı fotokopisi,( T.C kimlik nolu aslının ibrazı)
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
 
BELEDİYE ZABITASI
 
Safranbolu Belediyesinde fiilen görev yapmakta olan zabıta kadrosundaki Belediye Zabıtasını
Kurum Kimliği önlü arkalı fotokopisi ve aslının ibrazı
Çalışılan Kurumdan Alınan Görev Yazısı
Nüfus cüzdanı fotokopisi,( T.C kimlik nolu aslının ibrazı)
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
 
BELEDİYE PERSONELİ
 
Safranbolu Belediyesinde kadrolu olarak görev yapan memur, işçi personel ile sözleşmeli personel, Safranbolu-Karabük arası ve şehiriçi Belediye otobüslerinden
günlük 2 biniş ücretsiz yararlanacaklardır.
Kurum Kimliği önlü arkalı fotokopisi ve aslının ibrazı
Çalışılan Kurumdan Alınan Görev Yazısı
Nüfus cüzdanı fotokopisi,( T.C kimlik nolu aslının ibrazı)
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
 
MİLLİ SPORCULAR
 
5574 sayılı kanun kapsamında uluslararası düzeyde üstün başarı kazanmış sporculardan “Devlet Sporcusu” unvanına sahip olanları kapsar. 
Devlet Sporcusu” unvanına sahip olduğunu gösteren belge
Nüfus cüzdanı fotokopisi,( T.C kimlik nolu aslının ibrazı)
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )

 

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAN İNDİRİMLİ YARARLANACAKLAR İÇİN İSTENİLEN KOŞULLAR VE BELGELER
 
ÖĞRENCİ ( İlk Orta Lise(4+4+4) )
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilk ve orta öğretim (4+4) öğrencilerinden Nüfus cüzdanı fotokopisi  (T.C kimlik nolu aslının ibrazı), Bir adet renkli vesikalık fotoğraf
(Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm lise öğretim (son 4) öğrencilerinden öğrenim belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı)
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
 
AÇIK ÖĞRETİM VE ÇIRAKLIK EĞİTİMİ
 
Açık Öğretim ve Çıraklık eğitim Öğrencileri öğrenim belgesi
SGK tarafından verilen çalışmadığına dair belge Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı), Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
 
Y.Ö.K. bünyesindeki okul idarelerince onaylamış o yıla ait kimlik bilgileri bulunan öğrenim belgesi aslı
Açık Öğretim Fakülte öğrecileri Açık Öğretim Bürosu tarafından onaylanmış o yıla ait öğrenim belgesi aslı
yurt dışında öğrenim gören ve yurt dışından öğrenim görmek üzere şehrimizde bulunan öğrenciler  o yıla ait kimlik bilgileri bulunan öğrenim belgesi aslı
Nüfus cüzdanı/Pasaport  fotokopisi (T.C kimlik nolu /Pasaport  aslının ibrazı)
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş)
Adrese dayalı kayıt sisteminde Safranbolu şehir merkezine kayıtlı İkametgah Belgesi 
 
ÜNİVERSİTEYE YÖNELİK ÖZEL ÖĞRETİM VEREN DERSHANE
 
Özel öğretim kursundan almış oldukları öğrenci belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik nolu aslının ibrazı) 
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 
EMEKLİ
 
Sosyal Güvenlik Kurumlarından emekli olduğunu belgeleyen kişiler
Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C kimlik nolu aslının ibrazı) 
Bir adet renkli vesikalık fotoğraf, (Son 6 ay İçinde Çekilmiş )
 

 

KART VERİLME/YENİLEME İŞLEMLERİ
 
Başvuru sahiplerinin talep ettiği toplu taşıma seyahat kartı, başvuru koşullarını taşıdığının ilgili birimce onaylanmasından sonra, bedelinin tahsili ile verilir. 
Herhangi bir sebeple yıpranmış, kullanım dışı kalmış toplu taşım seyahat kartlarının düzenlenecek başvuru dilekçesiyle  Belediyemiz Halk Masasına başvurulduğunda 
Eski kart en kısa sürede iptal edilerek kullanıma kapatılacaktır.
Başvuru koşulları yerine getirildiğinde ve kart bedeli ödendiğinde toplu taşım seyahat kartı yenilenecektir. 
 
KARTIN KURAL DIŞI KULLANIMI
 
Tüm toplu taşıma seyahat kart sahiplerinden indirimli veya ücretsiz seyahat edenler, toplu taşım araçlarına binerlerken kontrolörün veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan 
Kartını validatöre okutmak ve/veya sürücüye göstermek zorundadırlar. 
Toplu taşıma indirimli - ücretsiz seyahat kartını validatöre okutmayanlar ve/veya sürücüye göstermeyenler bu haktan yararlanamazlar
Bu yönetmelikte yer alan toplu taşıma indirimli ya da ücretsiz seyahat kartları, kart sahibi dışında ikinci ve üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığında 
Adı geçen toplu taşıma seyahat kartına bir tutanakla birlikte sürücü ya da görevli tarafından el konularak alınır. 
Görevli veya sürücü tarafından el konulan toplu taşıma seyahat kartı tutanakla birlikte Halkla İlişkiler Bürosuna teslim edilir
Usulsüz kullanıldığı tespit edilen indirimli veya ücretsiz toplu taşım seyahat kartına işlem yapılmak üzere kart sahibinin iki iş günü içinde yazılı müracaatı beklenir 
 Yapılan değerlendirme sonucunda; 
Birinci Usulsüz kullanımının tespiti halinde üç ay 
İkinci Usulsüz kullanımının tespiti halinde altı ay 
Üçüncü Usulsüz kullanımının tespiti halinde bir yıl süre ile kart kullanıma kapatılır. 
Dördüncü Usulsüz kullanımının tespiti halinde ise kart kullanım hakkı iptal edilir ve yeni kart verilmez. 
 
KARTIN KAYBEDİLMESİ
 
Herhangi bir sebeple çaldırılan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahipleri Halk Masasına müracaat ettiklerinde eski kartları otomatik olarak kullanım dışı bırakılır.
Başvuru koşulları yerine getirildiğinde (güncel belge ibraz etmek kaydıyla) ve kart bedeli ödendiğinde yeni kart verilir.
2 Herhangi bir sebeple çaldırılan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahiplerinin en geç 3 iş günü içerisinde Belediyemiz Halk Masasına kayıp veya çalıntı 
bildirimini yapması gerekmektedir. Aksi takdirde bildirimi yapılmayan kartların sorumluluğu kart sahibine aittir. 
 
 
KART ÜCRETİ 15 TL'DİR 
BELEDİYE MECLİS KARARI DOĞRULTUSUNDA ŞEHİT YAKINI/GAZİ VE GAZİ YAKINLARINDAN KART ÜCRETİ ALINMAZ