Safranbolu Belediyesi

ŞUBAT 2019 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 04/02/2019 Pazartesi günü saat 16.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si ve 45.maddeye 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya göre Belediye Encümeninin memur üyeleri ile Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.  

GÜNDEM MADDELERİ

1-Halk Günü Toplantılarında vatandaşlarımız tarafından dile getirilen, Yukarı Çiftlik Köyüne içme ve kullanma suyu verilmesi taleplerinin görüşülmesi. (Plan ve Bü.Kom.)

2-Belediyemiz Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM), Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında Aktif İşgücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü konusunun görüşülmesi.

3- İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi konusunun görüşülmesi.

4-İlçemiz Kirkille Mahallesi Toki konutlarına Yukarı Çiftlik Köyü yolu güzergâhından yol açılması için kamulaştırma işleminin 5 yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi.

5-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 72 ada 1, 2, 3, 18, 19, 31, 32, 35, 41 ve 43 parsel nolu taşınmazların yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması işleminin 5 yıllık imar programına alınması konusunun görüşülmesi.

6-Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile protokolün yenilenmesi ve protokol imzalamak üzere Kaymakam/Belediye Başkanı Vekili Dr. Fatih ÜRKMEZER’e yetki verilmesi.

7-İlçemiz Kazdağlı Meydanında bulunan tuvaletin Safranbolu Sosyal Tesis ve İktisadi İşletmesi bünyesinde çalıştırılması ve tuvalet ücretinin belirlenmesi.

8-İlçemiz Emek Mahallesi 90 ada 2 parsel, 91 ada 1 parsel ve Belediyemiz mülkiyetindeki 91 ada 2 parseli kapsayan alanda İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

9-İlçemiz Barış Mahallesi 560 ada 46 parselin satışı konusunun görüşülmesi.