Safranbolu Belediyesi

ŞUBAT 2020 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 03/02/2020 Pazartesi günü saat 18.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Belediye Nikah Dairesi Salonunda toplanacaktır.

1- İlçemiz, kent bütünü imar planı notlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin yoldan kotlandırma başlıklı 11. Maddesinde belirtilen kademelendirme ile ilgili yapılacak uygulamalarda kademelendirme yapılmamasına dair plan notu değişikliği teklifinin, İmar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-Dış İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

3-Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

4-Yakın zaman önce şehit olan hemşehrimiz “Şehit Coşkun İŞLEYEN” isminin ilçemiz Şehirlerarası Otobüs Terminaline verilmesi konusunun görüşülmesi. (Kül.Tur.Kom.)

5-Üyesi olduğumuz Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına ödenecek yıllık üye aidatının miktarının ve ödeme şeklinin belirlenmesi ayrıca Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

6-8.dereceli 1 adet mühendis kadrosunda, 2020 yılında çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.

7- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü biriminin kaldırılıp, 1.dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosunun iptal edilmesi konusu.

8-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetmeliğinin revize edilmesi konusu.

9- Atık Pillerin Bertarafı Protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ve protokolün süresinin belirlenmesi.