Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor

2020-07-28
Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor
2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına sunduğumuz “Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor” isimli projemiz kabul edilerek hibe almaya hak kazanmıştır.

Proje çalışmaları kapsamında ilçemizde tarihi sit bölgesinin merkezinde yer alan Saraçlar Sokak, Semerciler Sokak ve Kunduracılar Sokakta bulunan çarsılarımız sokak sağlıklaştırması ile rehabilite edilerek turizme kazandırılmıştır. Bu kapsamda 62 adet tescilli ticari yapının dış cephe ve çatı restorasyonu yapılmıştır. Proje bütçesi 1.021.924,34 TL olup hibe miktarı 766.443,24 TL’dir.