Safranbolu Belediyesi

TEMMUZ 2019 MECLİS GÜNDEMİ

2020-06-15

Belediye Meclisi, 01/07/2019 Pazartesi günü saat 17.30′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si gereğince Belediye Nikah Dairesi Salonunda toplanacaktır.

1-Tarihi Çarşı bölgesi 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve eklerinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

2-İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunması konusunun görüşülmesi. (Plan ve Büt. ile Kül.Tur.Kom.)

3-Amasra Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması konusunun görüşülmesi. (Kül.Tur.Kom.)

4-İlçemiz Altın Safran İlkokulu Müdürlüğünün okulun bahçesinde Belediyemizce düzenleme yapılması talebinin görüşülmesi. (Plan ve Büt.Kom.)

5-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Yazıköy tapuda 238 ada 42 parsel nolu taşınmazın tamamının hafriyat döküm sahası olarak kullanılmak üzere kiralanması konusunun görüşülmesi. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

6-İlçemiz Çavuş Mahallesi 327 ada 1 parselin kamulaştırmasının imar programından çıkarılması konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

7-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 682 ada 125 parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

8-İlçemiz Esentepe Mahallesi 132 ada 1 parselin kamulaştırılması konusunun 5 yıllık imar programından çıkarılması. (İmar ile Plan ve Büt.Kom.)

9-Kırgızistan’ın Oş şehrinin kardeş şehir olma talebinin görüşülmesi. (Kül.Tur.Kom.)

10-Avukatlık hizmetleri sınıfında 8.dereceli 1 adet Avukat kadrosunun oluşturulması konusunun görüşülmesi.

11-8.dereceli 1 adet Avukat kadrosunda 2019 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.

12-İlçemizde ücretli otopark uygulaması yapılacak mevkilerin belirlenmesi.

13-Bitkisel Atık Yağların Toplanması işi ile ilgili protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ve süresinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

14-İlçemiz Esentepe Mahallesi 170 ada 7 parsel malikinin yapılacak inşaata zemin kat ticaret talebi konusunun görüşülmesi.

15-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 652 ada 6 parsel malikinin yapılacak inşaata zemin kat ticaret talebi konusunun görüşülmesi.

16-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 647 ada 38 parsel malikinin yapılacak inşaata zemin kat ticaret talebi konusunun görüşülmesi.

17-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 12-13-14-43-60-68-77 parsellerin Koruma Amaçlı İmar Planında imar yolu ve otopark alanına basan kısımlarının kamulaştırılması işleminin 5 yıllık imar programına dâhil edilmesi konusunun görüşülmesi.

18-2019 Mali yılında uygulanmak üzere inşaat istikamet rölevesi ve kot kesit belgesi ücreti alınması ve tarifesinin görüşülmesi.

19-İlçemiz Yeni Mahalle 608 ada 4 parselde konumlu mülkiyeti Maliye Hazinesine ait mevcut Kaymakamlık Hizmet Binası olarak kullanılan, meri imar planında resmi kurum (Yönetim Merkezi) lejantlı taşınmazın imar planlarının Yüksek Öğretim Tesisi alanına dönüştürülmesi konusunun görüşülmesi.

20-Aslanlar SAKEM bahçesinin düğün mekânı olarak kiralanması ile ilgili fiyat tarifesinin görüşülmesi.