• Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

  a) Şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemi almak,

  b) Şehrin su ve kanalizasyon hatlarının tamamına hâkim olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarını yapmak,

  c) Şehirde yağmur suyu hattı olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamasını Fen işleri Müdürlüğü ile birlikte yapmak,

  ç) Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünü yapmak,

  d) Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesini sürekli kontrol altında tutmak,

  e) Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale etmek ve su israfının önlemek,

  f) Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımını yapmak,

  g) Su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarını yapmak,

  ğ) Yeni su hatları tesis etmek, kaçak su bağlantılarını engellemek,

  h) Şehirdeki kanalizasyon arızalarına müdahale etmek,

  ı) Kanalizasyon bacalarını temizlemek ve kontrol etmek,

  i) Belirlenen güzergâhlara yeni kanalizasyon hatları döşemek,

  j) Yağmursuyu ızgaraları ve yağmur suyu hatlarını yapmak,

  k) Kaçak kanalizasyon bağlantılarını takip etmek ve engellemek,

  l) Suyun arıtılmasını sağlamak, yıl boyunca gerekli analizleri ve testleri yapmak, ilçe Sağlık Grup Başkanlığı ekipleri ile şehrin uç noktalarındaki klor seviyesini kontrol altında tutmak,

  m) Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm depo, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak,

  n) Şebeke ve depolarla ilgili uygulama projeleri hazırlamak veya hazırlatılması çalışmalarını sağlamak,

  o) Konut ve işyerlerinin kanalizasyon şebekesine dâhil edilmesi için izin vermek,

  ö) Vidanjör ve kanal açma hizmeti vermek.